کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی رمانی که در آن با تصویری بسیار زیبا و پنهان از قسمتی از تاریخ کشور عزیزمان ایران، آشنا می شویم.

در باره کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی

وقایع این کتاب مربوط به آخرین روزهای امپراطوری ظالمانه و خشن  پادشاه سلسله ی گورکانیان به تیمور جهان گشا معروف به تیمور لنگ است.

پایتخت ایران؛ یعنی سمرقند، دچار چنان قحطی می شود که بازماندگان دربار پادشاهی پس از مرگ تیمور، برای زنده ماندن تصمیم می گیرند، چوب حراج برحرمساری تیمور بزنند و زنان او را در بازار بفروشند به گندم یا آرد یا وسایل خوراکی.

زنانی که زمانی بهترین وضع را در زندگی داشتند و اکنون در بازار مکاره دنیا، این چنین رذیلانه قرار است به فروش برسند.

کتاب صوتی رامشگر اثر فواد فاروقی رمانی تاریخی از وقایع دوران مغولان در کشور پس از مرگ تیمور لنگ است که با قحطی گرسنگی و فقر توام بود.

کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی

همسران تيمور جهان گشا در این دوران برای گذران زندگی به رنج و سختی افتاده بودند و امکان تامین مایحتاج آنان مقدور نبود.

بازمانگان تيمور جهانگشا براي آنكه قحط و غلا رنجشان ندهد ناگزير به حراج همسران تيمور بودند اما عشق به پرتوافشاني اش ادامه مي داد و به هر گوشه و كنار ايران سرك مي كشيد آنهم در زمانه اي كه بيوگان و كنيزكان تيمور با اعمال فشار با افراد فردست وصلت مي كردند.

در این دوران سختی و رنج و ستم ، عشقی میان یکی از همسران تیمور و جوانی برومند شکل میگیرد که عاقبتی عجیب برای آنان و البته تاریخ ایران دارد.

کتاب صوتی رامشگر را که بخشی از تاریخ ایران عزیز را با روایتی داستان گونه بیان میکند به مدت 18 ساعت بشنوید و لذت ببرید.


بهترین رمان های تاریخی ایران-معرفی 25 رمان تاریخی ایران

بهترین رمان های تاریخی ایران – معرفی 25 رمان تاریخی ایران

مشاهده نقد و بررسی این کتاب