کتاب صوتی دلقک بازنشسته نوشته الهه نوروزی

کتاب صوتی دلقک بازنشسته نوشته الهه نوروزی ، مشتمل بر چند داستان کوتاه فارسی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند.

  • فواید گوشت‌خواری
  • دلقک بازنشسته
  • من نگران چشمان مادرم بودم
  • دختری با دندان‌های کبود
  • آرزوهای کوچک
  • وقتی بی‌بی دیگر مرا نمی‌شناخت
  • گذر سیاوش از آتش
  • خاک‌برداری
  • جنگ محدود

عنوان‌های برخی از داستان‌های این کتاب هستند.

داستان آرزوهای کوچک ، داستان زنی است که همیشه از لیوان‌های بزرگ و متفاوت خوشش می‌آمد.

او همیشه آرزو داشت در این لیوان‌ها با همسرش چای بنوشد. اما این آرزو با اتفاق جالبی از بین می‌رود.