کتاب صوتی خاتون هفت قلعه نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی خاتون هفت قلعه مجموعه مقالاتی است که استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی با روایتی داستانگونه در مورد هفت بنای تاریخی نگاشته است.

در باره کتاب صوتی خاتون هفت قلعه

در گستره فلات با شکوه ایران برای مدت درازی آشوب و هرج و مرج اتفاق افتاد و حکام شهرهای بزرگ و کوچک ایران باهم به جنگ پرداختند.

امنیت و ایمنی در راه ها و جاده از بین رفت و این جنگ و آشوب به کشاورزی و دامپروری صدمه بزرگی زد.

در همین دوره بود که هفت قلعه بیادگار ماند که شامل بناهای دختر و قلعه های در ایران است و حال بناهای دختر که آثار و بناها و آبادی هایی است که به نام و نسبت دختر معروف است.

این بناها متاسفانه در حال حاضر سر زنده و سالم باقی نمانده اند.

زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعه به معرفی و داستان هفت بنای تاریخی می پردازد که شامل هفت مورد در فهرست می باشد.

فهرست مقالات کتاب صوتی خاتون هفت قلعه

  • نادره دوران
  • به عبرت نظر کن به آل مظفر
  • ماریه
  • مبارزه با فساد
  • گناهکاران بی گناه
  • لاله‌ای از دامان صحرا
  • جای پای یک زن در شکست قادیسه
  • از راه بر تا کاخ گلستان
  • دره نادره
  • استخوان سبک کردن
محمد ابراهیم باستانی پاریزی
استاد باستانی پاریزی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب