کتاب صوتی خاتون هفت قلعه نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

در گستره فلات با شکوه ایران برای مدت درازی آشوب و هرج و مرج اتفاق افتاد و حکام شهرهای بزرگ و کوچک ایران باهم به جنگ پرداختند. امنیت و ایمنی در راه ها و جاده از بین رفت و این جنگ و آشوب به کشاورزی و دامپروری صدمه بزرگی زد. در همین دوره بود که هفت قلعه بیادگار ماند که شامل بناهای دختر و قلعه های در ایران است و حال بناهای دختر که آثار و بناها و آبادی هایی است که به نام و نسبت دختر معروف است. این بناها متاسفانه در حال حاضر سر زنده و سالم باقی نمانده اند. کتاب صوتی خاتون هفت قلعه نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی به معرفی و داستان هفت بنا می پردازد که شامل هفت مورد در فهرست می باشد.

کتاب صوتی خاتون هفت قلعه اثر باستانی پاریزی مجموعه‌ای از مقالات داستان گونه تاریخی به شرح زیر است:

  • نادره دوران
  • به عبرت نظر کن به آل مظفر
  • ماریه
  • مبارزه با فساد
  • گناهکاران بی گناه
  • لاله‌ای از دامان صحرا
  • جای پای یک زن در شکست قادیسه
  • از راه بر تا کاخ گلستان
  • دره نادره
  • استخوان سبک کردن
محمد ابراهیم باستانی پاریزی
استاد باستانی پاریزی

 

کانال سلام صدا

برای شنیدن آنلاین کتابهای صوتی به کانال تلگرام سلام صدا مراجعه فرمایید.کتاب صوتی خاتون هفت قلعه,کتاب صوتی,باستانی پاریزی,خاتون هفت قلعه

برای دیدن توضیحات و مشخصات کتابهای صوتی به اینستاگرام سلام صدا مراجعه فرمایید.

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب