کتاب صوتی جهانی از عدم : چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی جهانی از عدم : چرا به جای هیچ ، چیزی وجود دارد؟  نوشته لاورنس کراوس  ترجمه سیامک عطاریان

جهان از کجا آمده است؟ قبل از آن چه بوده است؟ آینده چه چیزی را با خود به همراه خواهد داشت؟ و نهایتا چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟

جوابهای هیجان انگیز لاورنس کراوس به این سوالات و دیگر سوالات بی انتها در یک ویدیویی در یوتیوب نزدیک به یک میلیون بیننده را به وجد آورد. خصوصا آخرین این سوالات که در مرکز مباحث ادیان و فلسفه در بحث های مرتبط با خالق قرار دارند و احتمالا پاسخ های این کتاب برای کسانی که برای توجیه هر مسئله ای در جهان متوسل به خدا میشوند، دلایل تازه ای می آورد. همانطور که کراوس بحث میکند، دانشمندان به صورت تاریخی بر روی مسائل دیگری مانند چگونگی عملکرد جهان تمرکز داشتند که در نهایت بتوانند زندگی ما را بهبود بخشند.

در واقع میشود گفت  کتاب صوتی جهانی از عدم ، یک داستان کیهان شناسانه است که هر چه جلوتر می رود جذاب تر میشود.

کراوس که یکی از مشهورترین دانشمندان عصر حاضر است و توانسته شکاف بین علم و فرهنگ عامه را از بین ببرد، معتقد است علم جدید توانایی پاسخ به این سوال که:

چرا به جای هیچ ، چیزی وجود دارد ”  را  مشاهدات تجربی زیبا و نظریات پیچیده جدید در کتاب جهانی از عدم  به طرز قابل فهمی آورده شده اند و میگویند نه تنها چیزی میتواند از هیچ چیز بوجود آید، بلکه همواره این اتفاق می افتد.

فهرست مطالب  کتاب صوتی جهانی از عدم :

 • فصل اول: قصه اسرار آمیز کیهانی: سرآغاز
  (توضیح مختصری در باره پیشرفت فیزیک در قرن بیستم، خصوصا در حیطه کیهان شناسی)
 • فصل دوم: داستان مرموز کیهان: وزن کردن جهان
  (مواجه دانشمندان با ماده تاریک)
 • فصل سوم: نوری از آغاز زمان
  (بحث درباره انحنای جهان و تابش زمینه کیهانی)
 • فصل چهارم: مطالب بیشتری درباره هیچ چیز
  (توضیحی درباره مفهوم ”  هیچ چیز ” و گزیده ای از فیزیک کوانتوم)
 • فصل پنجم: جهان گریزان
  (مواجهه دانشمندان با انرژی تاریک)
 • فصل ششم: ناهار مجانی در پایان جهان
  (توضیحاتی درباره انحنای جهان، نظریه تورم و انرژی گرانشی)
 • فصل هفتم: جهان بیچاره ما
  (درباره پایان جهان و همچنین علل پذیرش نظریه انفجار بزرگ)
 • فصل هشتم: تصادف بزرگ؟
  (چند جهانی، نظریه ریسمان ها، …)
 • فصل نهم: ” هیچ چیز ” چیزی است
  (توضیحات بیشتری درباره هیچ چیز)
 • فصل دهم: ” هیچ چیز ” ناپایدار است
  (علل بوجود آمدن چیز از هیچ)
 • فصل یازدهم : جهان های شگفت انگیز جدید
  (کلیاتی درباره علل بوجود آمدن جهان و مختصری بحث های فلسفی)
مشاهده نقد و بررسی این کتاب