رمان صوتی تنها یک بار پرواز کن نوشته: نسرین قدیری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

رمان صوتی تنها یک بار پرواز کن نوشته: نسرین قدیری

رمان صوتی عاشقانه

رمان صوتی تنها یک بار پرواز کن خوانشی زیبا از کتابی به همین نام نوشته خانم قدیری است.

قسمتی از متن رمان:

نگاه مات و سرگردانش را به صورت جوان و عاشق دخترش دوخته بود و نمی دانست چه پاسخی به او بدهد.

دخترک با چشم های آرزومند و زیبایش که نم اشک آن را پوشانده بود،بی صبرانه مادرش را نگاه می کرد و منتظر واکنشی از سوی او بود.

دریا که توان دید آن همه التهاب و هیجان را در فرزندانش نداشت و از ته دل نگران او بود،لبخندی ساختگی بر لب آورد و گفت :

« هرچی بگی و هر کاری که بخوای برات انجام می دم. به شرطی که اونقدر خودتو اذیت نکنی و اینقدر عذاب نکشی،باشه؟»

ماهان چشم های سیاه و نگرانش را به مادرش دوخت و دوباره پرسید :

« مامان، میگی چکار کنم؟ عاشقش شدم. از دست این عشق شب و روز ندارم. طاقت و توان ندارم. آرامش ندارم. وای مامان،کمکم کن،کمکم کن.

اونقدر نگو که اون سنش زیاده و جای پدرمه؛انقدر سرزنشم نکن که بعدا پشیمون و میشی و افسوس می خوری چرا به دنبال مردی که همسن و سال پدرته رفتی و روی فرصت های دیگه ی زندگیت پا گذاشتی. آخه مامان،منم عاشقم،به کی بگم که عاشقم و بدون اون یک قطره آب خوش از گلوم پایین نمی ره، می فهمی مامان؟ می فهمی یا نه؟»

رمان صوتی تنها یک بار پرواز کن  شامل 41 فایل mp3 و به مدت حدود 20 ساعت فایل صوتی است.

این رمان صوتی عاشقانه ایرانی را به علاقمندان کتاب های احساسی و عاشقانه توصیه میکنم.


کتاب های صوتی مشابه

کتاب صوتی خیال تو نوشته: فهیمه رحیمی رمان عاشقانه

کتاب صوتی خیال تو نوشته: فهیمه رحیمی رمان عاشقانه

 

Coming Soon

مشاهده نقد و بررسی این کتاب