کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی نویسنده: مریم میراحمدی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی نویسنده: مریم میراحمدی

کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی در بر گیرنده مباحثی در زمینه تاریخ تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اسلامی با تاكید بر پنج قرن اخیر از صفویه تا انقلاب اسلامی است

یعنی مبحث اصلی كتاب به “ایران اسلامی شیعی “مربوط می‌شود .مباحث كتاب براساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور “سنوات مهم تاریخی”، در 20 فصل، تقسیم و فصل‌بندی شده است .

در این فصل‌ها در خصوص مقولاتی چون “هویت ملی”، “مبانی ایرانیان”، “مسیر دولت ـ ملت در ایران”، استعمار غرب، نظام‌های حكومتی و ماهیت آنها، اصلاح‌گران و اندیشه‌هایشان، نهضت‌ها و جنبش‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتلا و انحطاط ها بحث شده است

کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی نویسنده: مریم میراحمدی

عناوین اصلی کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی عبارت‌اند از:

1 : ـ مقدمه‌ای بر تاریخ ایران از گذشته تا صفویه

2ـ ظهور شیعیان صفوی یا اعظم حوادث ایران و اسلام

3ـ دوران گذار (از نادرشاه افشار تا آقا محمدخان قاجار)

4ـ دوران قاجاریه (از ابتدای قاجاریه تا دوره ناصری)

5ـ ایران و نیم قرن پادشاهی ناصرالدین شاه

6ـ ملاك خدمت و خیانت براساس موازنه مثبت و منفی در تاریخ تحولات ایران از معاهده تركمنچای تا تحریم تنباكو

7ـ تحلیل تاریخی قیام تحریم تنباكو

8ـ تحلیلی از وضعیت ایران در دوران سلطنت مظفرالدین شاه و بحث درباره چند قرارداد استعماری

9ـ نهضت مشروطیت، ریشه‌های تاریخی نهضت مشروطیت

10ـ جریان شناسی نهضت مشروطیت

11ـ نجف و مشروطیت ایران پس از فتح تهران

12ـ علل و عوامل مظلومیت و شهادت “شیخ فضل‌الله نوری “(اتحاد موقت سكولاریزم تسامح علیه اصولگرایی دینی و ورود خط التقاط تساهل در انقلاب مقدس ملی)

13ـ دو سطح تحلیل تاریخ و تحولات ایران (اصول اندیشه تعالی در نقد اندیشه ترقی)

14ـ مقابله علما با استعمار و نقد و بررسی شرق شناسی و تاریخ‌نگاری مشروطیت

15ـ پاشاهی نافرجام دولت ناپایدار

16ـ مقدمات فكری و سیاسی پیدایش حكومت پهلوی و مسئله دین و دولت و تجدد

17ـ پادشاهی یك قزاق (از كودتای 1299ه‌ ش تا شهریور 1320)

18ـ ایران در حكومت پهلوی دوم ( 1320ـ 1357)

19ـ نگاهی به تكاپوی سیاسی ـ فرهنگی فراماسونری در ایران

20ـ بررسی ده واقعه و موج تاریخی در پنج قرن اخیر ایران

مباحث كتاب با عكس‌هایی از رجال تاریخی، سیاسی، نظامی و درباری ایران، به ویژه دوره قاجار و پهلوی همراه شده با نمایه اسامی به پایان می‌رسد .

کتاب صوتی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی به مدت 11 ساعت صوتی mp3 در قالب یک فایل زیپ به حجم 151 مگابایت آماده دانلود است

مشاهده نقد و بررسی این کتاب