کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولتر

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

جلد نهم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت با عنوان عصر ولتر و با عنوان اصلی the age of voltaire 

این جلد دوره با تمرکز بر تاریخ بین سال های 1715 تا 1756 ، عصر روشنگری را در فرانسه، انگلیس و آلمان نشان می دهد و نمونه این عصر ولتر است

جلد نهم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت
جلد نهم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت

فهرست مطالب جلد نهم کتاب صوتی تاریخ تمدن

تاریخ انگلیس در سال های 1756-1714

 • مردم
 • حاکمان
 • دین و فلسفه
 • ادبیات و نمایش
 • هنر و موسیقی

تاریخ فرانسه در سال های 1723-1756

 • مردم و دولتاخلاق و رفتارها
 • پرستش زیبایی
 • بازی ذهن
 • ولتر در فرانسه

اروپای میانه در سال های 1756-1713

 • آلمان باخ
 • فردریک کبیر و ماریا ترزا
 • سوئیس و ولتر

پیشرفت دانش در سال های 1789-1715

 • محققان
 • علمی پیشرفته
 • دارو

حمله به مسیحیت در سال های 1774-1730

 • ملحدان
 • دیدرو پروتئوس
 • مبارزات انتخاباتی
 • ولتر و مسیحیت
 • پیروزی فیلسوفان

دانلود آنی فایل صوتی بقیه مجلدات :

جلد نهم کتاب صوتی تاریخ تمدن با عنوان عصر ولتر به مدت 68 ساعت فایل mp3 آماده دانلود است


اگر دوست داشته دارید فایل های صوتی کل مجموعه را بر روی dvd دریافت کنید از طریق لینک زیر اقدام کنید


دانلود پکیج کتاب صوتی تاریخ تمدن  11 جلد

دانلود پکیج کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت 11 جلد
مشاهده نقد و بررسی این کتاب