کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولتر

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولتر

این جلد دوره با تمرکز بر تاریخ بین سال های 1715 تا 1756 ، عصر روشنگری را در فرانسه ، انگلیس و آلمان نشان می دهد ،و نمونه این عصر ولتر است

تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولترفهرست مطالب کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولتر

انگلیس: 1756-1714
مردم
حاکمان
دین و فلسفه
ادبیات و نمایش
هنر و موسیقی

فرانسه: 1723-1756
مردم و دولت
اخلاق و رفتارها
پرستش زیبایی
بازی ذهن
ولتر در فرانسه

اروپای میانه: 1756-1713
آلمان باخ
فردریک کبیر و ماریا ترزا
سوئیس و ولتر

پیشرفت دانش: 1789-1715
محققان
علمی پیشرفته
دارو

حمله به مسیحیت : 1774-1730
ملحدان
دیدرو پروتئوس
مبارزات انتخاباتی
ولتر و مسیحیت
پیروزی فیلسوفانکتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم،عصر ولتر شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت آماده دانلود است

مشاهده نقد و بررسی این کتاب