کتاب صوتی افسانه های قدرت

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی افسانه های قدرت نوشته کارلوس کاستاندا  Carlos Castaneda مترجم م‍ه‍ران‌ ک‍ن‍دری‌، م‍س‍ع‍ود ک‍اظم‍ی‌

به دنبال کتاب‌های تعلیمان دون خوان ، حقیقتی دیگر  و سفر به دیگرسو ، در این کتاب دون خوان، کاستاندا را با دنیای ساحران آشنا می‌سازد.

افسانه‌های قدرت از کتاب‌های قبلی کاستاندا فراتر می‌رود.

نویسنده با زبردستی و مهارت بسیار شخصیت‌ها و مکان‌هایی را که تجربیات ساحری با آنها و در آنها اتفاق می‌افتد ترسیم می‌نماید.

از سوی دیگر، نکات مبهم پس از تحلیل‌های استاد روشن می‌شود.

نکاتی که باعث باز شدن بال‌های ادراک کاستاندا و گذر به وادی‌های ناشناخته وصف‌ناپذیر می‌گردد.

زیرا اعمال شگفت‌انگیز ساحران با وجود روشنی و وضوح خود برای خواننده افسانه‌ای بیش نیست. افسانه قدرتی شگفت‌انگیز…

سلام صدا، شنیدن کتاب صوتی افسانه های قدرت نوشته کارلوس کاستاندا را به علاقمندان کتاب های روانشناسی و علوم ماواراء طبیعی توصیه میکند.

  کتاب صوتی آثار منتخب کاستاندا

کتاب صوتی آثار کاستاندا  شامل فایل صوتی کتاب هایی مانند تعلیمات دون خوان ،آتش درون ،افسانه های قدرت ، قدرت سکوت ، سفر به دیگر سو و تنسگریتی

کتاب گویای تعلیمات دون خوان

کتاب صوتی تعلیمات دون خوان نوشته کارلوس کاستاندا

کتاب گویای آتش درون

کتاب صوتی آتش درون کاستاندا

مشاهده نقد و بررسی این کتاب