کتاب صوتی افسانه های قدرت

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی افسانه های قدرت نوشته: کارلوس کاستاندا مترجم : م‍ه‍ران‌ ک‍ن‍دری‌، م‍س‍ع‍ود ک‍اظم‍ی‌

کتاب صوتی افسانه های قدرت خوانشی زیبا و تاثیر گذار از کتاب افسانه های قدرت نوشته کارلوس کاستاندا است.

به دنبال کتاب‌های تعلیمان دون خوان ، حقیقتی دیگر  و سفر به دیگرسو ، در این کتاب دون خوان، کاستاندا را با دنیای ساحران آشنا می‌سازد.

افسانه‌های قدرت از کتاب‌های قبلی کاستاندا فراتر می‌رود.

نویسنده با زبردستی و مهارت بسیار شخصیت‌ها و مکان‌هایی را که تجربیات ساحری با آنها و در آنها اتفاق می‌افتد ترسیم می‌نماید.

از سوی دیگر، نکات مبهم پس از تحلیل‌های استاد روشن می‌شود.

نکاتی که باعث باز شدن بال‌های ادراک کاستاندا و گذر به وادی‌های ناشناخته وصف‌ناپذیر می‌گردد.

زیرا اعمال شگفت‌انگیز ساحران با وجود روشنی و وضوح خود برای خواننده افسانه‌ای بیش نیست. افسانه قدرتی شگفت‌انگیز…

سلام صدا، شنیدن کتاب صوتی افسانه های قدرت را به علاقمندان کتاب های روانشناسی و علوم ماواراء طبیعی توصیه میکند.

  کتاب صوتی آثار منتخب کارلوس کاستاندا

In this astonishing work, Carlos Castaneda at last completes the long journey into the world of sorcery that began with his now-legendary meeting with don Juan.

Drawn back by the knowledge that the sorcerer’s task has not been completed, Castaneda returns to plumb the final, awesome secrets of the sorcerer’s explanation of the world-to learn, in don Juan’s world and his own, the last lesson of a unique and arduous apprenticeship.

For until now don Juan has performed his acts of power in his world, the dry, barren deserts and mesas of his birth, a world in which he seems to exist as naturally as the chaparral and the rocks.

Now, in an unexpected encounter, don Juan appears in Castaneda’s modern urban world, at ease in a well-tailored suit, demonstrating his lessons of power in the crowded, busy streets, using the city scene, as he uses everything, to unfold the wings of Carlos Castaneda’s perception

مشاهده نقد و بررسی این کتاب