کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب

کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی ارمغان مور به مدت 8 ساعت مجموعه نوشته های از شاهرخ مسکوب است که با تشریح ساختار شاهنامه از طریق روایت داستان های بیشماری از آن،تلاش کرده تا با درک بهتر آن، عظمت این اثر ملی را آشکار نماید.

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 200 مگابایت
40,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب

مشاهده نقد و بررسی این کتاب
کتاب صوتی ارمغان مور شاهرخ مسکوب |سلام صدا
کتاب صوتی ارمغان مور, شاهنامه

کتاب صوتی ارمغان مور مجموعه نوشته های از شاهرخ مسکوب است که با تشریح ساختار شاهنامه فردوسی از طریق روایت داستان های بیشماری از آن، تلاش کرده تا با درک بهتر آن، عظمت این اثر ملی را آشکار نماید.

URL: https://hiword.ir/

نویسنده: hiword.ir

نویسنده: hiword.ir

فرمت: https://schema.org/AudioBook

امتیازدهی ویرایشگر:
5

کتاب صوتی ارمغان مور مجموعه نوشته های از شاهرخ مسکوب است که با تشریح ساختار شاهنامه فردوسی از طریق روایت داستان های بیشماری از آن، تلاش کرده تا با درک بهتر آن، عظمت این اثر ملی را آشکار نماید.

کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب به مدت 8 ساعت فایل صوتی mp3 آماده دانلود استپیشگفتار شاهرخ مسکوب در کتاب صوتی ارمغان مور

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب
کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب

    ارمغان مور جستاری است درباره چند مفهوم بنیادی شاهنامه و در پنج فصل زمان، آفرینش، تاریخ، جهانداری و سخن

 زمان اول و آخر آورنده و برنده چیزها و رشتهٔ ناپیدایی است که این فصل ها را به هم می پیوندد. در اسطوره ای زمان حتی پیش از آفرینش وجود داشت و در اسطوره ای دیگر نخستین آفریده است.

تاریخ حکایت سرگذشت آدمی است در زمان. جهانداری گرداندن چرخ زمان است در گیتی، به راه مینو و سرانجام آنکه «سخن» چگونه میتواند شاعر را از دام زمان ویرانکار برهاند آنگونه که بمیرد بی آنکه مرده شود چرا فردوسی میگوید: “پس از مرگ نمیرم از آن پس که من زنده ام»؟

شاهنامه کتابی است تاریخی هم شرح تاریخ ایران است در جهان و هم از بدو پیدایش خود ستون استوار تاریخ ایرانیان بوده است.

از این گذشته شاهنامه اثری است برآمده از تاریخ و حاصل سنتی که بجز اعتقاد و باورهای دینی و آگاهانه سراینده – سرچشمه در گذشته های دور و دراز دارد؛

از جمله در اساطیر و جهان بینی اوستایی حکمت عملی اخلاق و اندرزنامه های پهلوی، خدای نامکها، فرهنگ سیاسی و اجتماعی ساسانی، فرهنگ نوشته و نانوشته مردم خراسان در نخستین قرنهای اسلامی، آنچه از راه سنت شفاهی یا کتبی به مردم خراسان می رسید، دانش مردمی تصور از دنیا و آخرت، اخلاق و رفتار احساسات و عواطف ملی جهان بینی که در یک سخن خاطره جمعی آنان را می ساخت و می پرورد.

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب
کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب -حماسه

آنچه به فردوسی رسید نه صرفاً اندیشه های زروانی و مهری بود و نه آموزش های زردشتی و مزدیسنی و جز این، بلکه از سویی آمیزه سازگار و گاه ناساز – همه آنها یعنی خاطره جمعی ناپیدا بود و از سوی دیگر عقاید دینی و فرهنگ و ادب رسمی و مرسوم زمان

از همین رو در این جستار کوشیده ام تا کتاب در جایگاه تاریخی خود نهاده و مطالعه شود.

برای فهم و دریافتن شاهنامه کاویدن و شناختن تاریخ البته کافی نیست زیرا این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش گذشتگان نیست برگذشتن از بینش و دانش، اعتلای خودآگاه و ناخود آگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است.

خاطره جمعی از جمله در جامه سنت پیدا و ناپیدا در نسلهای پیاپی روان است تا روزی به خاک پر برکتی برسد و درختی تناور و سایه افکن برویاند و یا در شوره زاری سرابی ما را به خود رها کند سنت در صورتی پویا و زنده است که بتواند از خود در گذرد و خود را پشت سر گذارد؛ مانند رابطه رودخانه با سرچشمه که اگر جریان نیابد مانداب است.

سنت مرده یا تکرار سوگواری بر جنازه ای رفته است و یا تکرار بی اختیار و نابخود آیین های گذشته خاطره جمعی ناخودآگاه خود تاریخ است، تاریخی که هست اما به تاریخ بودن خود آگاهی ندارد و بررسی آن شباهتی دارد به مطالعه و شناخت ناخودآگاه روان آدمی و در نتیجه تبدیل ناخودآگاه به خودآگاه و پیدا کردن پنهان کاویدن و شناختن خاطره جمعی نیز بیداری لایه های خفته گذشته و غنای آگاهی تاریخی است.

 اگر سنت را چون کوهی در نظر آوریم که سنگ پاره های آن به مرور از دل زمین برآمده و سر به آسمان کشیده باشند، فردوسی بر آسمان گدار این کوه، بر ستیغ سنت ایستاده است.

همراهی با او و ایستادن در کنارش چشم انداز گسترده اقلیمی فرهنگی را به روی بیننده باز میکند؛ مثل وقتی که بر قله دماوند – چون آفتابی بر فراز عالمی – ایستاده باشیم و از جنوب و شمال دشت خشک کویر و دریای سبز مازندران زیر پایمان باشد فردوسی بلندترین کوه و حافظ – که سنت شعر غنایی را به نهایت رساند – زیباترین باغ جهان ماست.

تاریخ پیدایش و تدوین شاهنامه منابع گذشته و سرنوشت بعدی آن تاکنون بیشتر با دریافت علمی و متعارف و از دیدگاه تاریخ ادبیات و نسخه شناسی و مانند آن مطالعه شده پژوهش های تاریخی ادبی و ارجمند دانشمندان در این زمینه البته نخستین شرط شناخت حماسه ملی ایران و سراینده آن است.

از همین رو تحقیقات عالمانه و پرثمری نیز در این باره شده است. اما از اینها گذشته کتاب مانند هر اثر هنری بزرگ یکرویه نیست و بسته به دریافت و دیدگاه نگرنده چهره های آشکار و نا آشکار دیگر نیز دارد

 کار شاعری چون فردوسی آفرینش دید و دریافت و زیباشناسی تازه پیدا کردن ناپیداست نه مثلاً بازگویی منظوم خدای نامک اسطوره های از یاد رفته یا داستانهایی در هم از افسانه و تاریخ کار او از سویی یافتن معنای درونی و ناخودآگاه: تاریخ انسان و جهان است و از سوی دیگر بازنمود آن در سخنی که آیینه درست نمای زیبایی است و این خویشکاری شاعر تنها به یاری دانش خودآگاه به انجام نمی رسد؛ وگرنه دانشمندان شاعر بودند این مهم را بسی بیشتر ناخود آگاه او به سرانجامی فرخنده می رساند.

غرض تکیه بر نادانی و بی خبری شاعر نیست، بلکه توجه به ندانسته ها به نا دانستنی هاست؛ به آنچه در ما کار میکند و ما را می سازد بی آنکه بدانیم؛ اهمیت و اعتبار کارکرد نادانسته ها!

مثل بعضی از داده های اساطیری و مفهوم های فرهنگی که در شاهنامه می بینیم اما هزار سال پیش برای فردوسی شناخته نبود و بعدها در حکم آثار زیرخاکی باستان شناسی در گمانه زنی ها و کاوشهای تاریخی و زبان شناسی و اسطوره شناسی و …. کشف و شناخته شد.

 از این دست برای نمونه یکی دو مورد زیر را میتوان به یاد آورد:

رابطه اسطوره جمشید و سنت نوروز و منشأ ناشناخته آنها، یعنی تصور زروانی و مزدایی زمان در اندیشه فردوسی همچنین است مفهوم اخلاق نظری و کاربرد اخلاق عملی یا برداشت حماسی از سازوکار پدیده های جهان که احتمالاً ریشه و خاستگاه آنها را باید در هستی شناسی مزدایی و وجود اهریمن و اهورمزدا جست و یافت؛ چیزی که شاعر خود نمی توانست بداند.

سرچشمه نظریه جهانداری فلسفه سیاسی و اندیشه دادورزی در شاهنامه نمونه دیگری است از همین دست.

باری در اینجا ما با دو نادانی با ناخودآگاه تاریخ و ناخود آگاه شاعر سروکار داریم که ناخود آگاهی دیگر نادانی این نویسنده را نیز باید به آن همه افزود

کار نقد ادبی از جمله پرداختن به این نادانسته ها، کشف نادانی است و کتاب صوتی ارمغان مور جد و جهدی است در این میدان به قدر همت پر مدعا و دانش ناچیز نویسنده.

در این جستار برای توضیح پس زمینه اندیشه یا موضوعی جابه جا و هر بار به مناسبتی به اسطوره های زروانی و مزدیسنی، اوستای کهن و متأخر و ادب دوره ساسانی، یا باورهای اسلامی روزگار فردوسی روی آورده شده اما در اینجا غرض بررسی علمی دانسته های فرهنگی و درون ذهنی یا داده های واقعی و برون ذهنی نیست تلاشی است برای رسیدن به دریافتی دیگر از جهان بینی شاهنامه از داستانی روایتی و گفتاری جست و جویی به امید دستیابی به حقیقتی از نو اما حقیقت وابسته و دربند واقعیت زمان و مکان است.

هیچ حقیقت خدشه ناپذیر و فارغ از زمان و مکان وجود ندارد و از جمله همین گزاره یاد شده هنر نیز مانند حقیقت در نسبت با زمان و مکان دریافتنی و به سبب همین نسبیت، فراتاریخی است آثار ماندنی از زمان خود در می گذرند و به نسبت هر دوره تاریخی معنی تازه می یابند اما از زمان فرا نمی گذرند، زیرا اولاً خود محصول زمان هستند و ثانیاً همین که گفتیم به نسبت هر دوره تاریخی آنها را در زمان وضع کرده ایم.

هدف این جستارها در کتاب صوتی ارمغان مور بیشتر آن است که ببینیم امروز در این زمان و مکان که در آنیم از شاهنامه چه میتوان دریافت ارمغان مور با برخورداری از دانسته های امروزی بیشتر جویای نادانسته های آن روزی و نگاه به ناخودآگاه شاعر است و گمان دارد که از این دیدگاه میتوان به عرصه های تازه ای از هستی شعر و شاعر نظر افکند صحبت بر سر آن است که ما خوانندگان کنونی از کار پیشینی شاعر چه میفهمیم.

افزون بر روش علمی استادان تاریخ و ادب برای شناخت شعر و شاعر و دانستن خواست «آگاهانه» او چگونه می توان دل گواهی و بینش درونی او آن را که یافت می نشود، بازیافت؟ چگونه ناخودآگاه او اکنون خودآگاه ماست؟

شاهنامه تاکنون بیشتر به عنوان شاهکاری ادبی تاریخی، ملی و گنجینه خرد و فرزانگی نگریسته و بررسی شده و می شود.

شاید اینک وقت آن است که با برخورداری از انبوه این پشتوانه گرانبها، شاهنامه اندیشیده شود؛ همان گونه که فردوسی خود «تاریخ» را می اندیشید یا مثلاً سهروردی فلسفه خسروانی و هدایت خیام را و در «پیام کافکا»، روزگار ما را سرمشقهای آموزنده از این دست به ویژه در برخورد متفکران مغرب زمین با ادب خودشان کم نیست اما اندیشیدن نیازمند «شجاعت» است، نه به معنای بی باکی پروا نکردن و ترس را نشناختن، بلکه به معنای پیروزی بر ترس آن را آزمودن و از دامگاه آن برآمدن پیش ترها گذشته از اندکی با سوادان توده خوانندگان شاهنامه شنوندگان بودند و کتاب را به میانجی نقالها یا دیگران با دانش و دریافتی به فراخور زمان از راه گوش میخواندند.

اما امروز برای مطالعه چنین متنی خواننده میتواند بی میانجی و به قدر توان فکری خود با ترکیب تازه داده ها دانسته ها و عوامل سازنده اثر مانند چیدن و باز چیدن مهره های شطرنج هر بار معنای تازه ای به دست آورد.

 ترکیب بندی تازه شبیه نهادن رنگهای جوراجور بر بوم نقاشی، صورت معنی دار تازه ایجاد میکند، کتاب صوتی ارمغان مور یکی از این صورت هاست؛ نوعی بازسازی داده ها برای بازخوانی کتاب از جانب خواننده ای دوستدار این که میبینید تفسیر و تأویلی است از شاهنامه در دو ساحت خودآگاه و ناخودآگاه؛

بدین شرح: بیان مفهوم «زمان» یا مثلاً تصور از سیر تاریخ، فلسفه فرمانروایی سرنوشت و خویشکاری انسان و مانند اینها آنگونه که فردوسی می اندیشید؛ تفسیر خودآگاه شاعر در شاهنامه جست و جوی سرچشمه ناپیدای این مفهومها و اندیشه ها که ـ هر چند مانند رودی پنهان در خاطره جمعی و ذهن شاعر جریان داشت – نه دانش زمان آنها را میشناخت و نه البته شاعر به آنها آگاهی داشت.

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب-زمان
کتاب صوتی ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب-زمان

 این جست و جو بازگشت به «اول»، تأویل ناخود آگاه شاعر است در شاهنامه طرح تفسیر و تأویل شاهنامه در این جستار، روی آوردن به «اول» به سرآغاز زمان و بازآمدن به پایان و نفی زمان ویرانکار است.

 در اندیشه فردوسی چگونه میتوان از این دام گریخت؟ چگونه سخن، نوشداروی مرگ و درمان درد نیستی است؟

اندیشه نگارش ارمغان مور و نثار آن به پیشگاه دانای توس سالها پیش در ذهن من نطفه بست آخرین مطالعه سراسری و بازخوانی کتاب به این قصد نمیدانم چرا به خلاف معمول از جلد هفتم شاهنامه چاپ مسکو و ۱۸ ارمغان مور با پادشاهی اسکندر اشکانیان و سپس اردشیر آغاز شد.

 اکنون که به گذشته می نگرم گمان میکنم شاید علت توجهی بود که در نخستین سالهای پس از انقلاب به ویژه به امر کشورداری در دوره ساسانیان و به تصور فردوسی از فرمانروایی و سیاست داشتم این مطالعه همراه با یادداشت برداری، برگه نویسی و حاشیه زنی کنار کتاب در پایان جلد ششم و پادشاهی کیانیان بیش از یک سالی به درازا کشید تا آنکه در آبان ۱۳۶۶ نوامبر (۱۹۸۷) یک دور به آخر رسید.

 پس از آن در خلال کارهای دیگر، البته تأمل در کتاب پیوسته ادامه داشت تا آنکه در تابستان ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) نگارش این جستار آغاز شد.

 در میانه کار یعنی از ماه می ۲۰۰۲ به ابتکار دوستی ارجمند – خانم سرور کسمایی کلاسی خصوصی برای درس شاهنامه هر دو هفته یکبار و هربار دو ساعت در آغاز با شرکت هشت تن از دوستان تشکیل شد که از آن میان چهار تن تا آخر یعنی ژوئیه ۲۰۰۴ دوام آوردند.

روش کار چنین بود که درس نوشته ها، یعنی فصلهای همین جستار گفته و به بحث گذاشته و روی نوار ضبط می شد.

همچنین به مناسبت و در مقایسه دو برداشت متفاوت از حقیقت و نیز اعتبار واقعیت در فرهنگ ما و غربیان دامنه گفت و گو به صورت اشاره های پراکنده به ادب مغرب زمین نیز میکشید.

 سه فصل کتاب صوتی ارمغان مور پیش از این در فصلنامه ایران نامه سال بیستم شماره های ۱ و ۴ سال بیست و یکم شماره (۳) منتشر شد که با افزودن تأملاتی در فاصله دو چاپ اینک تمام تر در اینجا آمده است. دوست ارجمندم جلیل دوستخواه پس از خواندن دو فصل، نکات سودمندی را یادآور شدند که بیشتر آنها به کار گرفته شد

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب

درسگفتارهای شاهنامه از شاهرخ مسکوب| در بهار سال ۲۰۰۲، با شرکت شماری از دوستداران ادب پارسی که شوق شاهنامه خوانی و پژوهش در اندیشۀ فردوسی در دل داشتند و به ابتکار خانم سرور کسمایی (1) ، حلقه‌ای ادبی گرد شاهرخ مسکوب در پاریس تشکیل شد که این جلسات تا ژوئیه ۲۰۰۴ ادامه یافت. *(1) سرور کسمایی نویسنده و مترجم ایرانی که از سال ۱۳۶۲ خورشیدی در فرانسه زندگی می‌کند. او که از دوران تحصیل در ایران زبان فرانسه را آموخته، نوشته‌های خود را به دو زبان فارسی …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 134 بازدید بدون دیدگاه