نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری

محمد ملقب به فريدالدين معروف به ‘عطار نيشابوري’ از شاعران و عارفان نام‌آور ايراني در اواخر قرن ششم واوايل قرن هفتم هجري در روستاي كدكن يا شادياخ، از توابع نيشابور ديده به جهان گشود.

آثار عطار نيشابوري، به دو دسته منظوم و منثور تقسيم مي‌شود، آثار منظوم عطار نيشابوري، ديوان اشعار او غزليات، قصايد و رباعيات را شامل مي شود.

آثار عطار نیشابوری:

  • الهي‌نامه
  • اسرارنامه
  • مصيبت‌نامه
  • منطق‌الطير
  • مختارنامه
  • تذكرة الاوليا

نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری

سخن عطار نيشابوري ساده و گيراست، او براي بيان مقاصد عرفاني خود از آوردن كلام ساده و بي‌پيرايه، بدون هرگونه آرايشي، استفاده كرده است.

اثر جاودان عطار نیشابوری منطق‌الطیر  که نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ از آن اقتباس شده ، منظومه ای است به زبان پارسی و  معنای نام کتاب به عربی یعنی زبان مرغان. عطار در آثار خود از این کتاب با نام‌های مقامات طیور و منطق‌الطیر یاد کرده‌است.

در داستان مرغان منطق الطیر ، پس از حمد خدا و مدح رسول و خلفا، مستقلاً ابیات موضوعی مثنوی و داستان مرغان آغاز می‌شود. داستان مرغان در ۴۵ گفتار است و در پایان ابیاتی تحت عنوان خاتمه کتاب می‌آید. عطار در عرض ماجرا و سیر مرغان حکایت‌های حکیمانه‌ای می‌گنجاند و هفت وادی عرفان را معرفی می‌کند.

پایه داستان این است که جمعی از پرندگان در جلسه‌ای، برای انتخاب پادشاهی برای خود به اجماع می‌رسند. پس از بحث فراوان سیمرغ را برای این کار نامزد می‌کنند و برای یافتنش به راه می‌افتند. اما در راه هریک به دلیلی جان می‌بازد و فقط سی (۳۰) مرغ به سیمرغ می‌رسند و آن‌جا درمی‌یابند که طالب و مطلوب یکی است؛ چون آن‌ها سی مرغ بودند که طالب سیمرغ شدند.

ابیات سرآغاز داستان ابتدا سیزده پرنده را توصیف می‌کند که هریک نمایانگر صفتی از انسان هستند و در وصف آن‌ها از اطلاعات عامیانه و داستان‌های دینی استفاده می‌کند.

نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ در قالب روایی_نمایشی ،مجموعه ای نفیس و گنجینه ای ارزشمند است با هنرمندی بزرگان و صداهای تا همیشه ماندگار دوبله ی ایران، که به همت و همراهی همکاران تلاشگر در رادیو تهیه و تولید شده است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب