نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی در یک آپارتمان 14 واحدی (هشت طبقه) با سازه فلزی به همراه pdf دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﻫﻤﺒﻨﺪي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ابلاغی از سوی نظام مهندسی و فونت های بکار رفته در نقشه
جزئیات اجرایی همبندی در ساختمان های بتنی و فلزی به همراه جزیئات مورد نیاز در همبندی اضافی هم ارائه شده است

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 6 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، اجرای همبندی اصلی در تمامی ساختمانها، الزامی است برای دسترسی مهندسین محترم، نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی تقدیم شده است.

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

مشخصات نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی 

نقشه مربوط یک آپارتمان مسکونی با سازه فلزی در هشت طبقه (همکف و هفت طبقه) که در هر طبقه دو واحد مسکونی قرار گرفته و تابلو های اصلی و کنتور در طبقه همکف پیش بینی شده اند، نقشه شامل موارد زیر است:

 1.  پلان همبندی اصلی فونداسیون
 2. طرح شماتیک اجرای همبندی اصلی در فونداسیون (سه بعدی)
 3. پلان همبندی اصلی طبقات
 4. نقشه و جزئیات اجرای اتصال زمین (چاه ارت)
 5. جزئیات اتصال همبندی به سازه بتنی
 6. جزئیات اتصال همبندی به سازه فلزی
 7. دیاگرام تاسیسات شبکه همبندی (همبندی اصلی و اضافی)
 8. جزئیات همبندی اضافی تجهیزات آسانسور
 9. جزئیات همبندی اضافی تجهیزات بام
 10. سایر جزئیات اجرایی مورد نیاز
 11. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﻫﻤﺒﻨﺪي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ابلاغی از سوی نظام مهندسی 

تصویر نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی در فضای کاری اتوکد :

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

مختصری در مورد مزایا و  اصول طراحی و اﺟﺮاي ﻫﻤﺒﻨﺪی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

بر اساس ماده پ-۱-۴-۷-۱ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، علاوه بر سیستم اتصال زمین (ground) ، اجرای همبندی الکتریکی Equipotential Bonding در تمامی ساختمانها، یک الزام است.

همچنین مطابق بندهای ۱۳-۹-۲-۵ ، ۱۳-۹-۱-۱-۳ و پ-۱-۴-۷-۲ این مبحث، اجرای همبندی اضافی در محیط های مرطوب از جمله آشپزخانه، حمام و … و کلیه مکانهایی که از عملکرد وسایل حفاظتی آنها در زمان مجاز، اطمینان کافی وجود ندارد، الزامی است.

لذا دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی ساختمانها، لازم الاجرا است.

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

مزایای اجرای همبندی در ساختمانها

الف – مطمئن ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیر مستقیم (به کمک هم ولتاژ کردن نقاط در دسترس)

ب- کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از برق جهت حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اتوماسیون

د- کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی

ه- کاهش اثرات الکتریسیته ساکن (ESD=Electro Static Discharge ) و کمک به بهبود سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC=Electro Magnetic Compatibility)که موجب کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI=Electro Magnetic Interference) می شود.

و- ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدایت جریان های صاعقه به سمت زمین و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص

ز- رفع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک هم بندی اضافی ح- ایمن سازی به وسیله هم بندی اضافی در ساختمان هایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد
مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست.

ح- ایمن سازی به وسیله هم بندی اضافی در ساختمان هایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست.

اجرای همبندی اصلی در ساختمان های دارای صاعقه گیر، لزوم استفاده از هادی های نزولی برای سیستم صاعقه گیر را منتفی نمی کند.

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی مطابق دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها تهیه شده است.

جهت اجرای هم بندی اصلی، مطابق ماده پ-۱-۴-۷-۱ باید هادی حفاظتی، هادی خنثی، لوله های اصلی فلزی آب، لوله های اصلی گاز، لوله ها و کانالهای فلزی اصلی سایر تأسیسات، الكترود اصلی و فرعی اتصال زمین و تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح را به وسیله هادی های جداگانه بر روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر متصل نمود.

لذا با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگردهای بتن مسلح و اتصالات پیچی تیرها و ستون های اسکلت فلزی، بایستی پیش از هر مرحله بتن ریزی ویا پوشاندن اسکلت فلزی به ترتیبی که شرح داده می شود، اتصالات الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس شبکه ایجاد شده را به اتصال زمین ساختمان متصل نمود.

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

روش طراحی و اجرا در همبندی ساختمان 

مهندسان طراح تأسیسات الکتریکی ساختمانها موظفند نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی برای اجرای همبندی اصلی و اضافی در میلگردها و یا اسکلت فلزی ساختمان را تهیه و در اختیار کارفرما و مراجع ذیصلاح بگذارند.

طراحی ترسیم نقشه های همبندی اصلی و اضافی بایستی بر روی پلان شالوده (فونداسیون) و پلان های تیرریزی و مقاطع ستون های ساختمان و در صورت لزوم سایر نقشه های سازه ترسیم و جزئیات (دیتایل های لازم به آنها افزوده شود.

طراحی ترسیم نقشه اتوکد همبندی ساختمان ( اصلی و اضافی) بایستی بر روی پلان شالوده (فونداسیون) و پلان های تیرریزی و مقاطع ستون های ساختمان و در صورت لزوم سایر نقشه های سازه ترسیم و جزئیات دیتایل های لازم به آنها افزوده شود.

نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

دستورالعمل طراحی نقشه اتوکد همبندی ساختمان به همراه پلان و جزئیات اجرایی

همبندی در میلگردها، ستونها و تیرهای فلزی ساختمان، با ایجاد شبکه ای از یک هادی در شالوده (فونداسیون) و همه طبقات ساختمان انجام می شود.

این شبکه تمامی بخش های زیر را در بر می گیرد.

الف) در شالوده: تمامی شناژهای ارتباطی

ب) در سقف بام: تمامی شناژها و تیرهای فلزی

ج) در سایر سقف ها

ه) در ستونها: در پوسته خارجی و درون ساختمان، به نحوی که:

 1. تمامی ستون های واقع در گوشه های ساختمان (در همه طبقات)
 2. در هر ۲۰ متر از طول و از عرض ساختمان، حداقل یک ستون (در همه طبقات)
 3. یکی از ستونهای شفت هر راه پله در همه طبقات ۴- تمامی ستونها در هر خرپشته و هر موتورخانه آسانسور

در فونداسیونهای یکپارچه، هادی همبندکننده، بایستی علاوه بر پوشش دادن خط پیرامونی فونداسیون، در طول و عرض ساختمان، حداقل در هر۲۰ متر، یک انشعاب داشته باشد.

درصورتی که همبندی را قبل از بتن ریزی در فونداسیون، بام ویا یکی از طبقات ساختمان، خرپشته ها،یا سقف موتورخانه های آسانسور انجام نداده باشند، باید با استفاده از سیم مسی بدون روکش غير افشان با سطح مقطع “۱۶mm شبکه همبند را بر روی سطح بتن (بر روی بتن کف طبقه، بام و …) ایجاد و آن را به شبکه همبندی، در نزدیک ترین نقاط در دسترس متصل نمود.

فونت ها ضمیمه نقشه است

راهنمای رفع مشکل فونت فارسی در اتوکد

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...