نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی با چهار طبقه و زیربنای کل 4000 مترمربع آماده دانلود است.

این نقشه در مقیاس مهندسین مشاور و توسط کارشناس ارشد برق با 20 سال تجربه طراحی و نظارت تاسیسات برقی پروژه ها تهیه شده است.

نقشه ها شامل سیستم های روشنایی نرمال و اضطراری و برقرسانی نرمال و اضطراری و سیستم های جریان ضعیف به همراه مشخصات فنی تجهیزات و جزئیات اجرایی مربوطه است.

فهرست نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی :

نقشه پلان روشنایی نرمال در مشاعات و طبقات

نقشه پلان روشنایی اضطراری در مشاعات و طبقات

نقشه پلان برقرسانی نرمال در مشاعات و طبقات

نقشه پلان برقرسانی اضطراری در مشاعات و طبقات

نقشه پلان آنتن در مشاعات و طبقات

نقشه پلان سیستم اعلام حریق در مشاعات و طبقات

نقشه پلان سیستم تلفن در مشاعات و طبقات

نقشه پلان ارتینگ

نقشه دیاگرام خطی تابلوهای برق

نقشه رایزر دیاگرام ها

نقشه جزئیات اجرایی تابلوهای برق

نقشه جزئیات اجرایی تجهزات الکتریکی
این پروژه تحت نظارت مهندسین مشاور اجرا شده و بهره بردار در حال استفاده از سیستم های برقی طراحی شده است.

فهرست نقشه ها :

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

به تصاویر تمام شیت های نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی در ذیل توجه فرمایید.


نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی خوابگاه دانشجویی