نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی با چهار طبقه و زیربنای کل 4000 مترمربع آماده دانلود است.

این نقشه در مقیاس مهندسین مشاور و توسط کارشناس ارشد برق با 20 سال تجربه طراحی و نظارت تاسیسات برقی پروژه ها تهیه شده است.

نقشه ها شامل سیستم های روشنایی نرمال و اضطراری و برقرسانی نرمال و اضطراری و سیستم های جریان ضعیف به همراه مشخصات فنی تجهیزات و جزئیات اجرایی مربوطه است.

فهرست نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی :

 • نقشه پلان روشنایی نرمال در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان روشنایی اضطراری در مشاعات و طبقات
 • نقشه اتوکد پلان برقرسانی نرمال در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان برقرسانی اضطراری در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان آنتن در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان سیستم اعلام حریق در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان سیستم تلفن در مشاعات و طبقات
 • نقشه پلان ارتینگ
 • نقشه دیاگرام خطی تابلوهای برق
 • نقشه رایزر دیاگرام ها
 • نقشه جزئیات اجرایی تابلوهای برق
 • نقشه جزئیات اجرایی تجهزات الکتریکی

این پروژه تحت نظارت مهندسین مشاور اجرا شده و بهره بردار در حال استفاده از سیستم های برقی طراحی شده است.

فهرست نقشه ها :

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

به تصاویر تمام شیت های نقشه های تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی در ذیل توجه فرمایید.


نقشه تاسیسات مکانیکی خوابگاه دانشجویی