نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه پارکینگ طبقاتی

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه پارکینگ طبقاتی با زیربنای حدود 15000 مترمربع و در طبقات زیر زمین ، همکف و دو طبقه

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه پارکینگ طبقاتی 14 شیت

1- پلان سیستم روشنایی 4 طبقه و راه پله ها

2- پلان سیستم تغذیه برق (سوکت ها) 4 طبقه و راه پله ها

3- پلان سیستم اعلام حریق طبقات

4-پلان سیستم های جریان ضعیف

5- جزئیات سیستم های جریان ضعیف

6- دیاگرام تک خطی تابلوهای برق

7-رایزرهای مربوط به سیستم های جریان ضعیف

8-مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی

9- توضیحات ، علائم و جزئیات اجرایی

10- سیستم ارت

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه پارکینگ طبقاتی اجرا شده و بهره بردار در حال استفاده از سیستم های الکتریکی طراحی شده است.

این نقشه در مقیاس مهندسین مشاور محاسبه و طراحی شده است.

در صورت اشکال در فونت های فارسی لطفا به نحوه نصب فارسی نویس کاتب درنرم افزار اتوکد مراجعه نمایید.

برای آموزش نقشه کشی اتوکد در تاسیسات ساختمان به کتاب آموزشی نقشه کشی تاسیسات مکانیک با نرم افزار اتوکد مراجعه فرمایید.