نرم افزار کاربردی System Syzer برای تحلیل سیستمهای هیدرونیک (آبی)

نرم افزار System Syzer برای تحلیل سیستمهای هیدرونیک (آبی)

نرم افزار System Syzer  متعلق به کمپانی معظم Bell & Gossett آمریکا 

نرم افزار System Syzer  ورژن ویندوزی و قابل نصب بر روی کامپیوترهای شخصی است.

تعیین داده های طراحی سیستم های هیدرونیک نسبتا ساده است.

با این حال، یک مهندس اغلب باید از جداول طرح های مختلف، نمودارها، و فرمول دبی مورد نیاز جریان GPM ، قطر لوله ، افت فشار لوله، سرعت نسبی آب، هد پمپ، منحنی های سیستم، مقدار CVشیر کنترل و غیره اطلاع داشته و در محاسبات خود مورد استفاده قرار دهد.

شرکت B & G با طراحی و ارائه نرم افزار ساده Syzer تمام اطلاعات طراحی لازم را به سهولت در اختیار مهندسان قرار داده است.
نرم افزار Syzer هم در محاسبات و هم انتخاب داده های اولیه طراحی به مهندسان کمک میکند.
با این نرم افزار اندازه پمپ و لوله پیشنهادی را میتوان بر اساس به سرعت سیستم محاسبه کرد.

اصول محاسبه نرم افزار System Syzer  :
1- روابط بار/دبی
Btu/Hr = Fluid Flow in lbs/hr x temp. diff

2-روابط دبی و افت فشار و استفاده از ان در محاسبه سایزینگ لوله
مقدارقابل قبول افت فشار در هر 100 فوت لوله را انتخاب کرده و با توجه به دبی مورد نیاز به منحنی مربوط به لوله ها (فولادی ، پلی اتیلن و … ) مراجعه کرده و قطر لوله محاسبه میشود.

3- سرعت قابل قبول سیال در سیستم:
معمولا سرعت قابل آب در سیستم بایستی از 1.5 اینچ بر ثانیه بیشتر و از 2 اینچ بر ثانیه کمتر باشد.

نرم افزار کاربردی System Syzer برای تحلیل سیستمهای هیدرونیک (آبی)