محاسبات و طراحی سردخانه ،نمونه محاسبات پروژه اجرائی

محاسبات و طراحی سردخانه ،نمونه محاسبات پروژه اجرائی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

محاسبات و طراحی سردخانه -محاسبات پروژه سردخانه برای 30 تن گوجه فرنگي و 15 تن كره منجمد در استفاده طولاني مدت نمونه محاسبات پروژه سردخانه 35000 نفري برای شهر نيشابور محاسبات و طراحی سردخانه برای نگهداری ۴ نوع محصول به مدت ٢ماه برای تعداد ۴٠٠٠٠٠ نفر به مساحت تقریبی ١۶٠×۵۶ متر مربع و دارای ٢٢سالن

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 2.88mb
15,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

محاسبات و طراحی سردخانه ،نمونه محاسبات پروژه اجرائی

محاسبات و طراحی سردخانه -محاسبات پروژه سردخانه برای 30 تن گوجه فرنگي و 15 تن كره منجمد در استفاده طولاني مدت

نمونه محاسبات پروژه سردخانه 35000 نفري برای شهر نيشابور

محاسبات و طراحی سردخانه برای نگهداری ۴ نوع محصول به مدت ٢ماه برای تعداد ۴٠٠٠٠٠ نفر به مساحت تقریبی ١۶٠×۵۶ متر مربع و دارای ٢٢سالن

در این محصول فایل های pdf  مربوط به محاسبات سه نوع سردخانه مواد غذائی قرار گرفته است:

1- محاسبات و طراحی سردخانه برای نگهداری ۴ نوع محصول به مدت ٢ماه برای تعداد ۴٠٠٠٠٠ نفر به مساحت تقریبی ١۶٠×۵۶ متر مربع و دارای ٢٢سالن:

 • ١٢سالن بالای صفر برای ميوه که ۶ سالن برای پرتقال ، ۵سالن برای سيب، ١سالن برای اسفناج
 • دو سالن برای نگهداری گوشت مرغ
 • دو سالن برای نگهداری گوشت گاو
 • یک سالن برای پيش سرد کن گوشت گاو
 • یک  سالن برای تونل انجماد
 • یک  سالن برای پيش سرد کن ميوه و جدا سازی آن
 • یک  سالن برای بسته بندی
 • یک سالن برای باسکول کردن یک  سالن برای حمام و رخت کن در نظر گرفته شده است

2- نمونه محاسبات پروژه سردخانه برای 30 تن گوجه فرنگي و 15تن كره منجمد در استفاده طولاني مدت

3- محاسبات و طراحی سردخانه 35000 نفري برای شهر نيشابور

محاسبات و طراحی سردخانه ای با مشخصات زیر:

قرار است سردخانه ای در شهر نيشابور براي تامين 35000 نفر ساخته شود.

در اين سردخانه گوشت گاو، گوسفند و مرغ از اول تيرماه تا آخر شهريورماه براي مصرف 2 روز اهالي، كشـتار شـده و وارد سردخانه مي شود و پس از 24 ساعت نگهداري در اتاق پيش سردكن، مصرف روز بعد به بازار عرضه مـيگـردد و بقيه گوشتها به اتاق انجماد سريع روانه ميشود.

گوشت هاي منجمد شده تا اول دي ماه نگهـداري و از اول دي مـاه تـا آخر اسفند به ترتيب و بطور مساوي هر روز به بازار عرضه مي شود. (فرض بر آن است كه در اين سه ماه كشتار وجـود ندارد)

– سيب و هلو براي مصرف يك ماه جمعيت در اواخر مرداد وارد سردخانه شده و تا اوايل مهرماه نگهداري مـيشـود و از اول مهرماه تا آخر همان ماه بطور مساوي و روزانه به بازار فرستاده ميشود.

– پرتقال در زمستان براي مصرف يك ماه جمعيت، وارد سرد خانه شده و تا آخر مرداد نگهداري مي شود.

– سيب در آخر آذر ماه براي مصرف يك ماه اهالي وارد سردخانه شده و تا اول فروردين نگهداري و از اول فـروردين تـا آخر همان ماه بطور مساوي به بازار فرستاده ميشود.

– خيار و سبزيجات براي مصرف 15 روز نگهداري و هنگام لزوم به بازار عرضه ميشود (هميشه)

محاسبات و طراحی سردخانه ،نمونه محاسبات پروژه اجرائی

فرضيات و نكات مهم در انجام محاسبات پروژه سردخانه :

ارتفاع سقف را ۵٫۴ متر در نظر گرفته ايم. اما به علت ايجاد فضاي لازم براي گردش هوا در بـالاي قفسـه ها ويـا باكس پالتها 1متر فضاي خالي در نظر گرفته شده است.

پس ارتفاع مفيد اتاقها 4 متر خواهد بود.

ارتفاع قفسه چيني اتاق انجماد سريع و پيش سردكن را 2 متر در نظر گرفته ايم. چرا كه اواپراتورها در اين اتاقها در سقف كار گذاشته ميشوند.

براي اتاق هاي ميوه فاصله بين پالت هاي چهارتايي 50 سانتيمتر، براي اتاق نگهـداري انـواع گوشـت فاصـله بـين قفسه ها 5 سانتيمتر در نظر گرفته شده است.

سه كار گر به مدت 3 ساعت در شبانه روز در سردخانه براي هر اتاق كار ميكنند.

يك ليفتراك به مدت معين گفته شده در هر بخش در هر اتاق و راهروها، با بار حرارتي 4.17KW در نظر گرفته شده است

عايق بكار رفته در سردخانه پلي اورتان ميباشد.

محاسبات و طراحی سردخانه ،نمونه محاسبات پروژه اجرائی

فایل محصول با فرمت zip  شامل فایل های زیر است:

 • فایل Word  سردخانه محاسبات سردخانه (کره و گوجه فرنگی )
 • فایل Word  محاسبات سردخانه در شهر لنگرود
 • فایل pdf    محاسبات سردخانه (کره و گوجه فرنگی )
 • فایل pdf   محاسبات سردخانه در شهر لنگرود
 • فایل pdf  محاسبات سردخانه شهر تبریز
 • فایل PDF محاسبات سردخانه شهر نیشابور

اصول کار سردخانه به زبان ساده ؛ عملکرد سردخانه

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

دیدگاه کاربران در مورد

بهترین نویسندگان زن ایران

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...