محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه

محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه

قبل از تهیه نقشه های اجرائی تاسیسات مکانیکی یا برقی یک پروژه ، ابتدا بایستی با توجه به نوع کاربری پروژه و اخذ استانداردهای مربوطه و با هماهنگی کارفرما ، پروژه را مطالعه نموده و پس از تعیین مشخصات کلی پروژه و بررسی سیستم های مختلف ، نسبت به تعیین نوع سیستم مناسب برای آن اقدام کرد.

در مرحله بعد و پس از تعیین نوع سیستم متناسب با پروزه و در مرحله بعد بایستی محاسبات زیر را انجام داد:

محاسبه تلفات حرارتی و برودتی با توجه به نوع مصالح مصرفی و بر اساس کیفیت عایقکاری ساختمان

محاسبه ظرفیت آب مصرفی پروزه با توجه به استانداردهای موجود و متناسب با زیربنا و کاربری پروزه

محاسبه حجم فاضلاب خروجی

در نهایت با توجه به اینکه نوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی قبلا  تعیین شده است (مثلا سیستم تمام هوا یا سیستم هوا-آب و …. ) لازم است که بر اساس نتایج به دست آمده از محاسبات تلفات حرارتی و برودتی بایستی ظرفیت تجهیزات را تعیین کرد.

گزارش محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه  ، شامل تمام مراحل فوق از است و علاقمندان و مهندسین عزیز میتوانند با مطالعه این گزارش با روند محاسبات و طراحی نقشه های تاسیسات مکانکی پروژه ها آشنا شوند.

گزارش مطالعات، محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه برای یک پروژه اجرائی و به درخواست مهندسین مشاور تهیه شده و نتیجه محاسبات و طراحی انجام شده در این گزارش در تهیه نقشه های اجرائی بکار رفته و اجرا گردیده است.

فهرست مطالب گزارش محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 

انتخاب روش های جمع آوری فاضلاب و آب باران در پروژه

سوخت

کیفیت آب

انتخاب روش تامین آب مصرفی در پروژه

سختی گیری

انتخاب سیستم کنترل هوشمند تهویه مطبوع پروژه

سیستم های کنترل در تجهیزات HVAC

سيستم مديريت هوشمند ساختمان BMS
انتخاب سیستم کنترل هوشمند تهویه مطبوع پروژه

سیستم آتش نشانی

تجهیزات گرمایش و سرمایش

استفاده از انرژی خورشیدی در تامین آب گرم مصرفی و پیش گرم آب سیستم گرمایش

موارد منظور شده استاندارد LEED در پروژه

محاسبات بارهای حرارتی و برودتی

مقایسه محاسبات تلفات حرارتی و برودتی در دو حالت ساختمان عادی و ساختمان عایقکاری شده

برآورد تقریبی هزینه اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه

خلاصه محاسبات سیستم های بهداشتی

گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه در 84 صفحه و با فرمت ورد ارائه میگردد.

تصاویری از مطالب مندرج در این گزارش:

گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 1گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 2گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 3گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 4

گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 5e zir blok10002 00

5

6

گزارش مطالعات،محاسبات و طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه دانشگاه 6