فایل صوتی شرح داستان های شاهنامه با بیان ساده

فایل صوتی شرح داستان های شاهنامه توسط دکتر امیر خادم پژوهشگر جوان ایرانی، برای عموم علاقمندان به داستان های شاهنامه و خصوصا مبتدیان شاهنامه خوانی بسیار جذاب و جالب است.

شاهنامه خوانی رسمی دیرینه در فرهنگ و ادبیات ایران است. از گذشته‌های دور نقال‌ها در فضاهای عمومی و قهوه‌خانه‌ها برای مردم داستان‌های شاهنامه را با شور و هیجان روایت می‌کردند.

شاهنامه خوانی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در شب‌نشینی‌ها، به ویژه شب‌های بلند زمستان هم، یکی دیگر از سنت‌های فرهنگ ایرانی‌هاست.

در روزگار ما که افراد زمان کمتری برای خواندن شاهنامه دارند شنیدنِ فایل صوتی شرح داستان های شاهنامه ، آن هم توسط یک پژوهشگر خوش‌ذوق ادبیات برای دوستداران شاهنامه مغتنم است

دکتر امیر خادم دارای کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران و دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه آلبرتا کانادا با گرایش تروما (روان زخم، خاطره) در ادبیات روایی معاصر ، وقت زیادی را صرف خواندن و شرح داستان های شاهنامه صرف کرده اند

فایل صوتی شرح داستان های شاهنامه توسط دکتر امیر خادم پژوهشگر جوان ایرانی ، برای عموم علاقمندان به داشتان های شاهنامه و خصوصا مبتدیان شاهنامه خوانی

فایل صوتی شرح داستان های شاهنامه توسط دکتر امیر خادم به مدت 119 ساعت


پکیج کتاب صوتی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با صدای اساتید ایران

کتاب صوتی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با صدای اساتید ایران

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی

 

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی