شاهنامه خوانی کودکان صوتی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

شاهنامه خوانی کودکان صوتی| مردم فرهیخته ایران زمین نیک آگاهند که شاهنامه سند هویت ملی و از مهم ترین پایه های زبان پارسی است اما بر این گمانند که خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و خواندن آنرا به گروه سنی کودکان و نوجوانان پیشنهاد نمی کنند.

آری شاهنامه اثری سترگ با نوشتاری کهن است که درک درست داستان های آن نه تنها برای کودکان و نوجوانان ، حتی بسیاری از مردم نیز دشوار است.

اما اگر به این کتاب به عنوان گنجینه ای از داستان های زیبا و جذاب بنگریم و قصه های آنرا با به زبانی ساده و نوشتاری امروزی برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان و جوانان روایت کنیم چه بسا از بسیاری از آثار علمی تخیلی معروف دنیا برای آنان جذابتر باشد.

داستان های منظوم شاهنامه در قالب های ادبی گوناگونی مانند داستان های تخیلی،حماسی، اسطوره و تاریخی سروده شده که اگر به شیوه ای مناسب و با نثر امروزی روایت شوند، بسیار دلنشین و شوق انگیز خواهند بود.

مگر داستان های جادوگران شاهنامه چه کم از جادوگران رمان هری پاتر دارند!

یا داستان بر آسمان رفتن کیکاووس چه کم از داستان های علمی تخیلی ژول ورن دارد

داستان های عاشقانه شاهنامه بسیار زیباتر و لطیف تر و انسانی تر از داستان های عاشقانه بالزاک هستند.

داستان هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار بسیار جذاب تر از داستان تاریخی بازی تاج و تخت هستند.

آری شاهنامنه سرشار داستان های زیبایی است که اگر نسل آینده با آن آشنا شوند، اندیشه های فردوسی و بذر خرد و حکمت در روح و ذهن آینده سازان این مرز و بوم کاشته می شود.

سلام صدا در راستای رسالت فرهنگی خود، با جمع آوری و تولید داستان هایی با عنوان شاهنامه خوانی برای کودکان در تلاش است تا گامی کوچک برای آشنایی نسل فردای این سرزمین با سند هویت ملی خود بردارد.

شاهنامه خوانی کودکان صوتی
شاهنامه خوانی کودکان صوتی

فهرست داستان های شاهنامه خوانی کودکان صوتی

 • معرفی فردوسی، پدر زبان فارسی
 • داستان ضحاک و مارهایش
 • داستان پرواز کیکاووس
 • داستان صوتی سیمرغ
 • داستان زال فرزند سیمرغ
 • داستان  زال و رودابه
 • داستان صوتی رستم و تهمینه نماد عشق در شاهنامه
 • داستان هفت خوان رستم
 • داستان اسفندیار پهلوان روئین تن
 • داستان هفت خوان اسفندیار
 • داستان کِرمِ هفت واد
 • آرش کمانگیر
 • داستان شغاد برادر ناتنی رستم
 • داستان رخش اسب رستم و پایان زندگیش به دست شغاد
 • داستان دیو سفید
 • داستان اکوان دیو
 • داستان قیدافه ملکه آندلس در زمان پادشاهی اسکندر
 • داستان زندگی ساسان موسس شاهنشاهی ساسانیان
 • داستان اسکندر و کید پادشاه هندوستان
 • داستان همای دختر گشتاسپ و خواهر اسفندیار، پهلوان ایرانی
 • داستان گردآفرید پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم
 • داستان میترا دختر اردوان، و همسر اردشیر شاه و مادر شاپور

شاهنامه خوانی کودکان صوتی شامل 22 داستان به مدت 15 ساعت آماده دانلود است.

داستانها هر کدام در پوشه ای جداگانه قرار گرفته و پس از دانلود میتوانید فایل های صوتی mp3 را به هر دستگاهی (موبایل،کامپیوتر،تبلت و…) بشنوید

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 


شاهنامه خوانی کودکان صوتی, شاهنامه خوانی کودکان, شاهنامه خوانی

ز گفتار دهقان یکی داستان

بپیوندم از گفتهٔ باستان

ز موبد برین گونه برداشت یاد

که رستم یکی روز از بامداد

غمی بد دلش ساز نخچیر کرد

کمر بست و ترکش پر از تیر کرد

به از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ

نترسی و هستی چنین تیزچنگ

شب تیره تنها به توران شوی

بگردی بران مرز و هم نغنوی

به تنها یکی گور بریان کنی

هوا را به شمشیر گریان کنی

هرآنکس که گرز تو بیند به چنگ

بدرد دل شیر و چنگ پلنگ

مشاهده نقد و بررسی این کتاب