دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

در کتاب صوتی راه باریک آزادی (30 ساعت) دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون نویسندگان آن شرح می دهند که برای ظهور و شکوفایی آزادی یک کشور، حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کرده؛ قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد و همزمان به جامعه قوی و متکثر و متحد نیز نیاز است تا حکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشد.

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 880 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

استدلال نویسندگان، دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب صوتی راه باریک آزادی این است که برای ظهور و شکوفایی آزادی یک کشور، حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کرده؛ قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد و همزمان به جامعه قوی و متکثر و متحد نیز نیاز است تا حکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشد.

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی

کتاب صوتی راه باریک آزادی به مدت 20 ساعت در 15 فایل صوتی mp3 به تفکیک فصول کتاب آماده دانلود است


فهرست مطالب دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی

پیشگفتار

فصل اول : چگونه به پایان تاریخ می رسیم؟

در فصل اول تمایز سه‌گانه میان لویاتان‌های غایب، مستبد و مقید شرح داده شده است.

مباحث فصل اول عبارتند از:

 • آیا هرج و مرج در راه است
 • حکومت اصل پانزدهم
 • سفری از میانه سلطه
 • جنگ و لویاتان
 • تکانه و هیبت
 • بازآموزی با اعمال شاقه
 • لویاتان دو چهره
 • قفس هنجارها
 • فراتر از هایز
 • دسبند زدن به تگزاسی ها
 • لویاتان مقید
 • تنوع، نه پایان تاریخ

فصل دوم : ملکه سرخ

در فصل دوم نویسندگان جوهره نظریه خود را که به سیر تکامل روابط حکومت- جامعه طی زمان مربوط می‌شود، ارائه کرده اند

در این فصل تبیین شده که چرا پیدایش حکومت‌های قدرتمند اغلب با مقاومت مواجه می‌شود (چون مردم از استبداد می‌ترسند) و چگونه جوامع از هنجارهای شان نه صرفاً برای کاستن از احتمال «جنگ» بلکه همچنین برای مقابله با حکومت و مهار قدرت آن بهره می‌گیرند.

تمرکز نوشته بر نحوه پیدایش لویاتان مقید در دالانی باریک است جایی که حضور فعال جامعه در عرصه سیاسی به خلق یک توازن قدرت با حکومت می‌انجامد.

نویسندگان این امکان را از طریق تاریخ اولیه حکومت_شهر یونانی آتن و بنیانگذاری جمهوری آمریکا به تصویر می کشند.

همچنین با تأکید بر اینکه چگونه پیکربندی‌های تاریخی متفاوت به لویاتان‌های غایب، مستبد و مقید می‌انجامند ،اقتضائات نظريه خود را استخراج کرده اند . در ادامه نشان می‌دهند که لویاتان مقید و نه مستبد بیشترین و عمیق‌ترین ظرفیت را برای حکومت شکل می‌دهد.

فصل سوم : اراده معطوف به قدرت

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

در فصل ۳ دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی روایت می شود که چرا لویاتان‌های غایب می‌توانند بی ثبات باشند و در اثر «اراده معطوف به قدرت» -یعنی اشتیاق برخی بازیگران به شکل‌دهی مجدد جامعه به منظور انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی عظیم‌تر- جای خود را به نظام سلسله مراتبی سیاسی بدهند.

خواهیم دید که این گذارها از جوامع بی‌حکومت تا چه حد می‌توانند برای آزادی اقتضائات گوناگون به همراه بیاورند. از یک طرف این سامان‌های حکومتی نظم به همراه می‌آورند و چه بسا قفس هنجارها را فراخ سازند (خصوصاً وقتی این قفس سد راه‌شان شود از طرف دیگر آنها استبداد بدون مهار را وارد صحنه می‌کنند.)

فصل چهارم : اقتصاد در بیرون از دالان

فصل ۴ پیامدهای لویاتان‌های غایب و مستبد برای زیست اقتصادی و اجتماعی شهروندان را بررسی می‌کند.

این فصل توضیح می‌دهد که چرا در مقایسه با شرایط پرهرج و مرج «جنگ» هابزی یا فضای تنگ و فشرده‌ای که قفس هنجارها رقم می‌زند، تحت حاکمیت لویاتان مستبد احتمال شکوفایی اقتصادی بیشتر است.

منتهی خواهیم دید که رونق اقتصادی ایجاد شده از سوی لویاتان مستبد هم محدود و هم مملو از نابرابری است.

فصل پنجم : تمثال دولت خوب

در فصل ۵ کارکرد اقتصادی لویاتان‌های غایب و مستبد را با زندگی در دالان مقایسه شده است. خواهیم دید که لویاتان مقید انواع بسیار متفاوتی از انگیزه‌ها و فرصت‌های اقتصادی را به وجود می‌آورد و مجال بیشتری برای آزمایش و تجربه و تحرک اجتماعی فراهم می‌سازد.

برای برجسته کردن اینکه هیچ امر منحصر به فرد اروپایی دربارة لویاتان‌های مقید وجود ندارد بر روی کمون‌های ایتالیایی و تمدن باستانی زاپوتک در قاره آمریکا تمرکز شده است با وجود این نکته آخر، البته این نیز صحت دارد که اکثر نمونه‌های لویاتان مقیدی که داریم از اروپا می‌آیند.
چرا این‌گونه است؟

فصل ششم : قیچی اروپایی

فصل ۶ دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی تبیین می‌کند که چرا چندین کشور اروپایی موفق شدند جوامعی با مشارکت گسترده و حکومت‌های قانونمند اما همچنان مقید بسازند. پاسخ روی عواملی تمرکز خواهد داشت که پس از حمله قبایل ژرمنی» خصوصاً فرانک‌ها به سرزمین‌های تحت سیطرةٌ امپراتوری از هم فروپاشيده روم غربی،
موجب شدند طی قرون ميانه اولیه بخش اعظم اروپا به سمت دالان برود.

در این فصل استدلال شده که وصلت نهادها و هنجارهای مشاركتي از پایین به بالا در قبایل ژرمن و سنت‌های حقوقی و دیوان‌سالارانه امپراتوری روم که میل به ایجاد تمرکز داشتند، توازن قدرت یگانه‌ای را میان حکومت و جامعه رقم زد و خیزش لویاتان مقید را ممکن ساخت.

در جاهایی (چون ایسلند یا بیزانس) که با سنن رومی و با سیاست از پائین به بالای قبایل ژرمن غایب بودند انواع بسیار متفاوتی از حکومت‌ها پدیدار شدند، امری که اهمیت این پیوند را برجسته می‌سازد.

در ادامه فصل ششم ،مسیر آزادی و لویاتان مقید را پی گیری می شود مسیری پر افت و خیز که در چندین مقطح از دالان بیرون افتاد.

فصل هفتم : حکم آسمانی

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی

فصل ۷ دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی به مقايسه تجربه اروپایی با تاریخ چین می‌پردازد. به رغم شباهت‌های تاریخی شکل‌گیری اوليه یک حکومت قدرتمند در چین موجب شد بسیج اجتماعی و مشارکت سیاسی به طور کامل از میان برود. بدون این نیروهای متوازن‌کننده, مسیر توسعه چین اکیداً از الگوی لویاتان مستبد پیروی کرد.

در ادامه مباحث این فصل عواقب اقتصادی این نوع رابطه میان حکومت و جامعه در گذشته و امروز چین ردگیری شده و این پرسش مطرح می شود که آیا در آینده‌ای نزدیک لویاتان مقید می‌تواند در این کشور پدیدار شود؟

فصل هشتم : ملکه سرخ ورشکسته

در فصل ۸ کتاب صوتی دالان آزادی به سراغ هند رفته است. هند برخلاف چین تاریخی طولانی از مشارکت مردمی و پاسخگویی دارد. اما آزادی نتوانسته است در آنجا ریشه بدواند و در ادامه استدلال شده که این امر به علت قفس قدرتمند هنجارها در هند است که نظام کاستی [طبقاتی] تجسم آن محسوب می‌شود.

مناسبات کاستی نه تنها مانع آزادی شده اند که همچنین به چالش کشیدن قدرت و پایش حکومت را برای این جامعه ناممکن می‌سازند.

نظام کاستی جامعه‌ای تکه‌تکه شده علیه خویش و حکومتی فاقد ظرفیت ایجاد کرده است که در عین حال غیرپاسخگوست, زیرا جامعه متفرق, بسیج ناشده و بی‌قدرت باقی می ماند

فصل نهم : شیطان در جزئیات

فصل ‎٩‏ به تجربه اروپا بازمی‌گردد, اما این بار به منظور مطالعه اینکه چرا برخی بخش‌های قاره و نه دیگر بخش‌ها به درون دالان راه یافتند و در آن باقی ماندند. در جریان پاسخ دادن به این پرسش، یکی دیگر از اندیشه‌های کانونی این کتاب بسط داده شده است:

ماهیت مشروط تأثیرگذاری عوامل ساختاری بر روابط حکومت-جامعه.

تأکید شده که تأثیر عوامل ساختاری گوناگون ازقبیل شرایط اقتصادی, تکانه‌های جمعیتی و جنگ بر توسعه حکومت و اقتصاد به توازن غالب میان حکومت و جامعه بستگی دارد.

برای به تصویر کشیدن دیدگاه فوق این پرسش مطرح شده که چرا با وجود شروع از شرایط مشابه و مواجهه با مشکلات بین‌المللی همگون؛ سوئیس توانست یک لویاتان مقید توسعه دهد. حال آنکه پروس تحت سلطة لویاتان مستبد در آمد.

این دو کشور سوئیس و پروس با مونته نگرو مقایسه شده ، جایی که حکومت نقش چندانی چه در حل و فصل مرافعات و چه در سازماندهی فعالیت اقتصادی بر عهده نمی‌گرفت.

فصل دهم : فرگوسن را چه می شود؟

دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی

فصل ۱۰ مجدداً به توسعه لویاتان آمریکایی اختصاص دارد و تأکید شده است که اگرچه آمریکا موفق به ساختن یک لویاتان مقید شد، این امر بر یک معاملة فاوستی [معامله‌ای با شیطان] مبتنی بود –

فدرالیست‌ها هم به منظور آرام کردن جامعه دلواپس از تهدید استبداد و هم تضمین دادن به برده‌داران جنوبی نگران حفظ برده‌ها و دارایی‌های‌شان, نوعی قانونی اساسی را پذیرفتند، که حکومت فدرال را ضعیف نگه می‌داشت.

این مصالحه نتیجه داد و آمریکا هنوز درون دالان به سر می‌برد. اما این امر همچنین به توسعه نامتوازن لویاتان آمریکایی انجامید. لویاتانی که با وجود تبدیل شدن به یک هیولای دریایی واقعی در سطح بین المللی در چندین قلمرو مهم ظرفیتی محدود دارد.

این نکته واضح‌تر از همه در ناتوانی يا عدم تمایل لویاتان آمریکایی به حمایت از شهروندانش در برابر خشونت ملاحظه می‌شود.

این توسعه نامتوازن همچنین به كارنامه ضعیف لویاتان آمریکایی در برساخت سیاستی اقتصادی به منظور تضمین توزیع عادلانه عایدات رشد اقتصادی منتهی شده است.

فصل یازدهم : لویاتان کاغذی

فصل ۱۱ دانلود کتاب صوتی راه باریک روایت شده است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حکومت‌ها چه بسا مانند مستبدان عمل کنند، اما فاقد ظرفیت لویاتان مستبد باشند. تبیین شده که چگونه این لویاتان‌های «کاغذی» به وجود آمدند و چرا آنها تلاش چندانی برای ظرفیت‌سازی به خرج نمی‌دهند.

از نظر نویسندگان علت عمدتاً به این واقعیت باز می‌گردد که آنها از بسیج جامعه و درنتیجه ناپایداری سیطره خویش بر آن می‌ترسند.

یکی از سرچشمه‌های این لویاتان‌های کاغذی باید در حاکمیت غیرمستقیم قدرت‌های استعماری جستجو شودء، که در عین تأسیس ساختارهای دولتی ظاهراً مدرن هم‌زمان به فرادستان محلی قدرت می‌داد تا بدون مواجهه با محدودیت‌ها و مشارکت اجتماعی قابل توجه حکومت کنند.

فصل دوازدهم دانلود کتاب صوتی راه باریک آزادی: فرزندان وهاب

کتاب در فصل 12 به خاورمیانه پرداخته است . حکومت‌سازان غالباً از تنگی قفس‌هنجارها می‌کاهند زیرا این قفس از توانایی‌شان برای قالب‌ریزی جامعه می کاهد.

با این وجود موقعیت‌هایی وجود دارد که تحت آنها حکومت‌های مستبد تقویت، یا حتی روزآمدسازی قفس را به نفع خود می‌بینند. توضیح داده شده که چنین تمایلی چگونه شاخصةٌ سیاست در خاورمیانه به شمار می‌رود، کدام شرایط تاریخی و اجتماعی این راهبرد را برای مستبدان جذاب می‌سازد. و اقتضانات این مسیر برای آزادی، خشونت و بی‌ثباتی چیست؟.

فصل سیزدهم : ملکه سرخ مهار گسیخته

فصل ۱۳ در اینمورد بحث می‌کند که در صورت تبدیل مسابقه میان حکومت و جامعه به رقابت «حاصل جمع صفر» و تلاش هر طرف برای خالی کردن زیر پای دیگری و تهدید بقای هم، چگونه لویاتان مقید ممکن است از مهار خارج شود.

و تاکید شده است که این برونداد وقتی نهادهای مسئولِ حل و فصل بی‌طرفانه مرافعات وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند و اعتماد بخش‌هایی از مردم از دست می‌رود.، احتمال وقوع بیشتری دارد.

در این فصل در مورد فروپاشی جمهوری وایمار در آلمان، دموکراسی شیلی در دهه ۱۹۷۰ و کمون‌های ایتالیایی توضیح داده شده تا با به تصویر کشیدن این پویایی‌ها عوامل ساختاری موثر در تبدیل این نوع رقابت به حاصل جمع صفر را شناسایی شود

سرانجام این نیروها به خیزش جنیش‌های پوپولیستی امروزی پیوند زده شده است

فصل چهاردهم : به سمت دالان

فصل۱۴ در مورد نحوةٌ حرکت جوامع به درون دالان آزادی بحث می‌کند و می‌پرسد آیا می‌توان در جهت تسهیل چنین عزیمتی اقدام کرد. با تمرکز بر عواملی که دالان را فراخ‌تر و لذا حرکت کردن به درون آن را آسان‌تر می‌سازند چندین عامل ساختاری مهم را مورد تأکید قرار گرفته است

نقش ائتلاف‌های گسترده در چنین گذارهایی تبیین شده و در مورد تعدادی از موارد گذار موفق، همچنین برخی گذارهای شکست‌خورده بحث شده است

فصل پانزدهم : زندگی با لویاتان

در فصل ۱۵ دانلود کتاب صوتی راه باریک به چالش‌هایی که ملت‌های مستقر در دالان با آنها مواجه هستند پرداخته شده است

استدلال اصلی آن است که “به موازات تغییر جهان» حکومت‌ها باید توسعه یابند و مسئولیت‌های جدیدی برعهده گیرند اما این امر به نوبه خود مستلزم وجود جامعه‌ای هر چه پرظرفیت‌تر و هوشیارتر است، تا خود را در حال بیرون افتادن از دالان نبیند.

برای پرظرفیت‌تر شدن حکومت و در عین حال مقید ماندن آن شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید ضروری است – امکانی که با واکنش سوئد نسبت به اضطرارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود بزرگ و انجامیدن آن به پیدایش سوسیال دموکراسی به تصویر کشیده شده است

پیشگفتار دانلود کتاب صوتی راه باریک

این کتاب دربار آزادی است و اینکه جوامع انسانی چگونه و چرا به آن رسیده یا در دستیابی به آن شکست خورده‌اند.

کتاب همچنین به بررسی پیامدهای این مبارزه» خصوصاً در زمینه بهروزی و رفاه می‌پردازد.

ما در تعریف آزادی از توصیف جان لاک فیلسوف انگلیسی پیروی می‌کنيم.

او معتقد بود افراد هنگامی آزادند که اختپار کامل نظم بخشیدن به کنش‌های‌شان را داشته باشند و جان و مال‌شان را هرگونه که مناسب می‌دانند… بدون استجازه یا وابستگی به اراده هر شخص دیگری, در خدمت بگیرند.

آزادی به این معنا یک آرزوی اساسی برای تمامی انسان‌ها شمرده می‌شود.

جان لاک تأکید می‌کرد هیچ کس نباید به حیات، سلامت، آزادی يا اموال دیگری آسیب بزند.

با این‌حال روشن است که در طول تاریخ آزادی گوهری کمیاب بوده و امروزه نیز موهبتی نادر است.

هر ساله میلیون‌ها نفر در خاورمیانه آفریقا، آسیا و آمريکای مرکزی از خانه و کاشانه خود می‌گریزند و در فرآیند فرار، جان‌شان را به خطر می‌اندازند، نه برای دستیابی به درآمد بالاتر یا راحتی مادی بیشتر بلکه در تلاش برای حمایت از خود و خانواده هایشان در برابر خشونت و ترس.

فیلسوفان تعاریف بسیاری از آزادی ارائه کرده‌اند. اما همان‌گونه که لاک تشخیص می‌داد، آزادی در بنیادی‌ترین سطح باید با به سر بردن در وضعیت عاری از خشونت، ارعاب و سایر اقدامات تحقیرآمیز آغاز شود.

افراد باید بتوانند امور زندگی خود را آزادانه انتخاب کنند و بدون تهدید شدن به کیفرهای نامعقول يا واکنش‌های اجتماعی بسیار ظالمانه ابزارهایی برای به اجرا گذاشتن آن انتخاب‌ها داشته باشند.

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهان

کتاب صوتی راه باریک آزادی

کتاب صوتی راه باریک آزادی نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهان تحقیقات و کتاب های زیادی در مورد اقتصادِ توسعه، برای ارزیابی ظرفیت دولت‌ها و تأثیر آن در رشد بلندمدت اقتصادی منتشر شده است اما در میان آنها به ندرت، از آزادی به عنوان معیاری اصلی برای توسعه و رشد اقتصادی نام برده شده است اقتصاددانان برجسته دارون عجم اوغلو Daron Acemoglu و  جیمز رابینسون James A. Robinson  در ابتدا کتابی به نام “چرا ملت‌ها شکست می‌خورند” منتشر کردند …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 802 بازدید بدون دیدگاه