دانلود کتاب صوتی جهان در صد سال آینده- نوشته جرج فریدمن ترجمه ابوالحسن تهامی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی جهان در صد سال آینده: پیش بینی وضعیت جهان و کشورها در انتهای قرن 21 نوشته جورج فریدمن ترجمه ابوالحسن تهامی

فهرست مطالب کتاب صوتی جهان در صد سال آینده در 271 صفحه (13 فصل)

پیشگفتار مترجم

یادداشت نویسنده

درآمد :معرفی روزگار آمریکایی

فصل یکم سپیده دم روزگار آمریکایی

فصل دوم زمین‌لرزه ،جنگ آمریکا با جهادی ها

فصل سوم جمعیت، کامپیوتر و جنگهای فرهنگ

فصل چهارم گسل‌ های نو

فصل پنجم چین در سال ۲۰۲۰ و ببر کاغذی

فصل ششم روسیه در سال ۲۰۲۰ زورآزمایی دوباره

فصل هفتم قدرت آمریکایی و بحران سال ۲۰۳۰

فصل هشتم بردن جهانی نو

نهم دهه ۲۰۴۰ پیش‌درآمد جنگ

فصل دهم آمادگی برای جنگ

فصل یازدهم جنگ جهانی، یک سناریو

فصل دوازدهم دهه ۲۰۶۰ ،روزگار زرین

فصل سیزدهم سال ۲۰۸۰ ایالات متحد،مکزیک و کوشش برای تبدیل شدن به مرکز جهان

پسگفتار کتاب جهان در صد سال آینده

فهرست نقشه ها و نگاره ها

اروپای کرانه اقیانوس اطلس

امپراطوری شوروی

کشورهای بالکان

منطقه زمین لرزه

جهانی اسلام نوین

رشته رود های آمریکا

سرزمین های سخت گذر آمریکای جنوبی

کتاب صوتی جهان در صد سال آینده به مدت 13 ساعت و در یک فایل زیپ به حجم 250 مگابایت آماده دانلود است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب