دانلود کتاب همه چیز در مورد گیاهخواری pdf

دانلود کتاب همه چیز در مورد گیاهخواری pdf

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

 آموزش های کاربردی برای گیاهخواری وگان با دانلود کتاب همه چیز در مورد گیاهخواری pdf

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
PDF
0 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

دانلود کتاب همه چیز در مورد گیاهخواری pdf

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود کتاب راﻫﻨﻤﺎی ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری و آموزش های کاربردی برای گیاهخواری وگان فایل pdf

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

 • راﻫﻨﻤﺎی ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری
 • ﮔﯿﺎﻫ خواری و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 • ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪوال در ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری

فهرست مطالب کتاب همه چیز در مورد گیاهخواری 

 • 14 دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﭼﺮا وﮔﻦ ﺷﻮﯾﻢ؟
 • ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 • ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
 • ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ
 • اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری
 • وﮔﻦ
 • ﻓﺮوﮔﻦ
 • ﺧﺎم ﮔﯿﺎه خواری
 • وﺟﺘﺮﯾﻦ
 • ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری
 • ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ
 • ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
 • ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮﻃﺎن روده
 • گوشت و سرطان سینه
 • ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت
 • راهنمای تغذیه گیاهخواران
 • خواص مختلف گیاهان و میوه جات
 • راهنمای دریافت پروتئین ها برای گیاهخواران
 • راهنمای دریافت انواع ویتامین های برای گیاهخواران
 • مشاهیر گیاهخوار دنیا
 • سایت ها و مراجع آموزش گیاهخواران
دانلود کتاب راﻫﻨﻤﺎی ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری
دانلود کتاب راﻫﻨﻤﺎی ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران

0/5 (0 نظر)

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

زندگی و آثار صادق هدایت

زندگی و آثار صادق هدایت

زندگی و آثار صادق هدایت خالق بوف کور نویسنده ، داستان‌نویس ، مترجم و روشنفکر ایرانی هدایت در بهمن ۱۲۸۱ برابر با  فوریهٔ ۱۹۰۳ در تهران به دنیا آمد و در  فروردین ۱۳۳۰ برابر با  آوریل ۱۹۵۱ در پاریس درگذشت.او را  در کنار بزرگ علوی و صادق چوبک ، بنیانگذاران داستان ‌نویسی نوین در ایران می دانند.صادق هدایت از پیشگامان داستان‌ نویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. بسیاری از محققان، رمانِ بوف کور صادق هدایت را ، مشهورترین و درخشان‌ ترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 4910 بازدید بدون دیدگاه