دانلود مجموعه کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود به همراه فایل pdf

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود مجموعه کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود با بیش از 120 ساعت فایل صوتی MP3 به همراه فایل pdf کتاب ها  شامل کتاب صوتی خانوم، امینه، این سه زن، کوزه بشکسته، ضد یاد، از دل گریخته ها، کشتگان بر سر قدرت و دربند اما سبز

کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود
کتاب های صوتی آثار بهنود

دانلود مجموعه کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود با بیش از 120 ساعت فایل صوتی mp3 و با حجم 2.1GB و در 8 فایل زیپ:

  1. فایل زیپ کتاب صوتی  امینه -دو قسمت مجموعا 500 مگابایت.
  2. فایل زیپ کتاب صوتی خانوم -دو قسمت مجموعا 245 مگابایت.
  3. فایل زیپ کتاب صوتی این سه زن 167 مگابایت.
  4. فایل زیپ کتاب صوتی کوزه بشکسته 300 مگابایت.
  5. فایل زیپ کتاب صوتی کشتگان بر سر قدرت 262 مگابایت.
  6. فایل زیپ کتاب صوتی دربند اما سبز  144 مگابایت.
  7. فایل زیپ کتاب صوتی از دل گریخته ها 203 مگابایت.
  8. فایل زیپ کتاب صوتی ضد یادها 108 مگابایت.
  9. فایل زیپ حاوی فایل های PDF کتاب ها

فایل های صوتی این مجموعه توسط سلام صدا ویرایش شده و نویز های آنها حتی الامکان حذف شده و کیفیت آنها افزایش یافته است.

دانلود مجموعه کتاب صوتی آثار مسعود بهنود

دانلود یکجای همه کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود

اگر دوست داشته باشید میتوانید کتاب های صوتی آثار بهنود را جداگانه دانلود کنید

کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود -این سه زن
کتاب های صوتی آثار بهنود -این سه زن
مشاهده نقد و بررسی این کتاب