دانلود جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ تمدن -رنسانس اثر ویل دورانت

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ تمدن -رنسانس به همراه فایل PDF بررسی تاریخ اروپا از سال 1300 میلادی تا سال 1580

عنوان اصلی جلد پنجم تاریخ ویل دورانت:

The RenaissanceA History of Civilization in Italy from 1304-1576 A.D

فهرست مطالب جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ تمدن -رنسانس

 • کتاب اول: پیش درآمد (از سال 1377- 1300 میلادی)
 • فصل اول : عصر پترارك و بوکاتچو
 • فصل دوم : پاپهای آوینیون 1377-1309
 • کتاب دوم: رنسانس فلورانسی ( 1534- 1378 میلادی)
 • فصل سوم : ظهور خاندان مدیچی (1464-1378 م)
 • فصل چهارم : عصر طلایی ( 1492-1464م)
 • فصل پنجم : ساوونارولا و حکومت جمهوري 1534-1492
 • کتاب سوم از جلد پنجم تاریخ تمدن: شکوه ایتالیا
 • فصل ششم : میلان
 • فصل هفتم : لئوناردو داوینچی
 • فصل هشتم : توسکان و اومبریا
 • فصل نهم : مانتوا
 • فصل دهم : فرارا
 • فصل یازدهم : ونیز و قلمرو آن
 • فصل دوازدهم : امیلیا و مارکه
 • فصل سیزدهم : کشور پادشاهی ناپل
 • فصل چهاردهم : بحران در کلیسا
 • فصل پانزدهم : رنسانس رم را فرا میگیرد:
 • فصل شانزدهم : بورژیاها
 • فصل هفدهم : یولیوس دوم
 • فصل هجدهم : لئو دهم
 • کتاب پنجم از جلد پنجم: تبه ورزي ایتالیا
 • فصل نوزدهم : شورش عقلی
 • فصل بیستم : سستی اخلاقی
 • فصل بیست و یکم : سقوط سیاسی
 • کتاب ششم:  مؤخره ( 1576- 1534 میلادی)
 • فصل بیست و دوم : افول اقبال ونیز
 • فصل بیست و سوم : افول رنسانس

دانلود جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ تمدن -رنسانس اثر ویل دورانت به مدت 57 ساعت فایل صوتی و در یک فایل زیپ مجموعا به حجم 771mb  در دسترس علاقمندان کتاب های صوتی تاریخی است.


کتاب صوتی جلد یک تاریخ تمدن ویل دورانت – مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن

کتاب صوتی جلد یک تاریخ تمدن ویل دورانت - مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن

مشاهده نقد و بررسی این کتاب