دانلود تلاوت کل قرآن کریم با صدای استاد حامد شاکرنژاد به صورت ترتیل و با تفکیک ۳۰ جز

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود تلاوت کل قرآن کریم با صدای استاد حامد شاکرنژاد به صورت ترتیل و با تفکیک ۳۰ جز

لینک دانلود ترتیل کل قرآن کریم با قرائت استاد حامد شاکرنژاد به مدت 30 ساعت و در 30 فایل mp3 در ادامه مطلب در دسترس عاشقان قران قرار گرفته است.

در این مجموعه بی نظیر با تلاوت زیبای استاد شاکرنژاد در هر فایل mp3  تلاوت ترتیل یک جز از قران کریم قرار گرفته است

دانلود تلاوت کل قرآن کریم با صدای استاد حامد شاکرنژاد به صورت ترتیل

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب