داستان همراه پنج -داستان های صوتی از مجله داستان همشهری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

داستان همراه پنج داستان های صوتی از مجله داستان همشهری شامل مجموعه سیزده داستان کوتاه ترجمه است که پیش از این در مجله  چاپ شده‌ بود و در این مجموعه با صدای گویندگان حرفه‌ای خوانده و ضبط شده‌ است.

لیست فایل های صوتی و نام راوی مجموعه داستان همراه پنج

شماره

شرح/ نام قصهنویسندهمترجم

با صدای

0

مقدمه: داستان همراه پنج

1

قطره های کوچک آبکورت ونه‌گاتمینا فرشید نیکجمشید گرگین

2

پدرم واقعیت های دوران پیری را با من درمیان می‌گذاردگریس پیلیاحمد کسایی پورلادن مستوفی

3

امدادخودروی ویژهبرایان دویلمعین فرّخیوحید شیخلر

4

ناپدید شدن ایلین کولمناستوین میلهاوسرمحمد دارابیسروش صحّت

5

کارگاه نویسندگیدیوید سدریساحسان لطفیامیر سفیری

6

دایی فرد منهاینریش بلعلی عبدالهیعلیرضا شجاع‌نوری

7

حس یک مسافر احمقجان ویلیام چیورفرزانه دوستی و محمد طلوعیپیمان قاسمخانی

8

بیست سالگیهاروکی موراکامیمژده دقیقیبهاره رهنما

9

برف می‌بارد و ناپدید می‌شودسایمن ون بویعرفان مجیبمسعود فروتن

10

تجربه‌ی شخصیپیتر هو دیویسامیرحسین هاشمیسینا رازانی

11

نفس آخرجو هیلشیدا سالاروندالهه شه‌پرست

12

خودت را به من بسپارجان آپدایکامید نیکفرجاممحمد نادری

13

کفش‌های خدمتکاربرنارد مالامودامیرمهدی حقیقتمهرداد اسکویی

14

معرفی نویسندگان

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب