داستان صوتی انگار گفته بودی لیلی نویسنده سپیده شاملو

داستان صوتی انگار گفته بودی لیلی نوشته‌ی سپیده شاملو در سال 1379 برنده جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری بعنوان بهترین رمان اول شده است

در رمان انگار گفته بودی ، زنی به نام شراره راوی داستان است و ماجرای زندگی خود و مستانه و محمود را روایت می کند.

نوشته نوعی جریان سال ذهن  Stream of consciousness  البته با نظم روایی است به طوریکه مخاطب های راوی در فصول مختلف کتاب تغییر می کنند.

مضمون اصلی کتاب در رابطه مفاهیمی انسانی همچون عشق، مرگ و عرفان است .

در بخشی داستان صوتی انگار گفته بودی لیلی می شنویم :

«شب برام قصه سیاوش را می‌گفتی و من خوابم می‌برد. اما قصه “لیلی” را نگفتی. قصه زندان را هم تعریف نکردی. می‌ترسیدی تحمل نکنم؟ از این یار هم‌بندت محمود هم چیزی نگفتی. تو نمی‌گفتی یا من اجازه نمی‌دادم بگویی؟ مستانه می‌گفت آنقدر برای محمود از “لیلی” گفته بودی که وقتی از زندان آزاد شده پیش خانم جان برنگشته. یک راست رفته دنبال “لیلی” برای من چرا نگفتی؟ شاید می‌ترسیدی حسادت کنم و با “لیلی” تو در بیفتم؟ ولی علی، خودت قضاوت کن. من آدم مطمئن‌تری بودم یا محمود برای از “لیلی” گفتن؟»

داستان صوتی انگار گفته بودی لیلی نویسنده سپیده شاملو به مدت 5:40 و در یک فایل زیپ به حجم 79 مگابایت آماده دانلود است