تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری ۱۲ طبقه

در این محصول پلان های تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری (نقشه های اتوکد تاسیسات الکتریکی ) ۱۲ طبقه با زیربنای هر طبقه ۷۵۰ مترمربع و زیربنای کلی ۹۰۰۰ مترمربع با فرمت اتوکد ارائه شده است.

ساختمان اداری شامل فضاهای زیر است:

 • ۴ طبقه زیر زمین با کاربری پارکینگ موتورخانه و آمفی تئاتر
 • طبقه همکف و نیم طبقه
 • هفت طبقه با کاربری اداری

نقشه های تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری ۱۲ طبقه شامل سیستم های زیز است:

 • پلان سینی کابل طبقات ۱۴ شیت
 • پلان تراکینگ طبقات ۶ شیت
 • پلان روشنائی طبقات ۱۴ شیت
 • پلان پریز و تغذیه الکتریکی طبقات ۱۴ شیت
 • پلان سیستم های جریان ضعیف طبقات ۱۰ شیت
 • پلان سیستم اعلام حریق طبقات طبقات ۱۴ شیت
 • پلان سیستم دوربین مداربسته cctv طبقات ۱۳ شیت
 • پلان تغذیه الکتریکی تجهیزات موتورخانه ۲ شیت
 • پلان سیستم ارت ساختمان  ۲ شیت
 • رایزردیاگرام  سیستم های الکتریکی شامل رایزردیاگرام تابلوهای برق ، رایزردیاگرام تلفن ، رایزردیاگرام آنتن ،رایزر دیاگرام اعلام حریق ، رایزر دیاگرام روشنائی و پریز چاه آسانسور ،رایزردیاگرام دوربین مداربسته

این آلبوم نقشه یکی از کاملترین نقشه های تاسیسات برق ساختمان است که توسط مهندسین مجرب مهندسین مشاور تهیه شده است.

این نقشه ها اجرا شده و بهره بردار در حال استفاده از تاسیسات مذکور است.

فهرست نقشه های اتوکد تاسیسات الکتریکی :

فهرست نقشه های اتوکد  تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری ۱۲ طبقه