مهدی غبرائی

کتاب صوتی زن در ريگ روان کتاب صوتی زن در ريگ روان
5 رای
5 votes, average: 5,00 out of 55 votes, average: 5,00 out of 55 votes, average: 5,00 out of 55 votes, average: 5,00 out of 55 votes, average: 5,00 out of 5
5,00/5
مشاهده محصول
خلاصه کتاب:

کتاب صوتی زن در ريگ روان اثر نویسنده شهیر ژاپنی کوبه آبه رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﻮﻗعیتی عجیب که بدان گرفتار شده و فضای داستان و گفتگوهای آن اﺳﻄﻮره ﺳﯿﺰﯾﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد

روش های خرید:
خرید محصول مجازی 20,000 تومان
خرید پستی

مهدی غبرائی

0:00
0:00