محمدرضا بایرامی

خلاصه کتاب:

این رمان داستان خبرنگاری به نام بالاش را روایت می کند که ابتدا در بازار تبریز دوره گرد ی میکرده ودر عین حال شعر هم می سروده است.

روش های خرید:
خرید محصول مجازی 3,000 تومان
خرید پستی

محمدرضا بایرامی

0:00
0:00