کتاب صوتی مجموعه کامل تاریخ تمدن ویل دورانت به انضمام فایل PDF آنها در11جلد

درباره کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت : تاریخ تمدن (The Story of Civilization)‏ مهم‌ ترین اثر ویل دورانت ، مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل دورانت به همراه همسرش آریل دورانت دربارهٔ تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا سدهٔ هجدهم میلادی نوشته اند.

جلدهای یازده‌گانه، فصول و عناوین کتاب صوتی مجموعه کامل تاریخ تمدن ویل دورانت  :

 • جلد اول کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت: مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن شامل 164 فایل mp3 به مدت 80 ساعت
 • جلد دوم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت: یونان باستان شامل 99 فایل mp3 به مدت 46 ساعت
 • جلد سوم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت: قیصر و مسیح شامل 132 فایل mp3 به مدت 65 ساعت
 • جلد چهارم: عصر ایمان شامل 224 فایل mp3 به مدت 112 ساعت
 • جلد پنجم: رنسانس شامل 115 فایل mp3 به مدت 55 ساعت
 • جلد ششم: اصلاح دین شامل 163 فایل mp3 به مدت 82 ساعت
 • جلد هفتم: آغاز عصر خردشامل 111فایل mp3 به مدت 55 ساعت
 • جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم شامل 123 فایل mp3 به مدت 62 ساعت
 • جلد نهم: عصر ولتر شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت
 • جلد دهم: روسو و انقلاب شامل 188 فایل mp3 به مدت 94 ساعت
 • جلد یازدهم: عصر ناپلئون شامل 148 فایل mp3 به مدت 74 ساعت

دانلود آنی جلد اول کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت 

دانلود آنی جلد دوم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت 

دانلود آنی جلد سوم کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت 

دانلود جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن: عصر ایمان

دانلود جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ تمدن :رنسانس

دانلود جلد ششم :اصلاحات دینی

دانلود جلد هفتم :آغاز عصر خرد

دانلود جلد هشتم :عصر لویی چهاردهم

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد نهم، روسو و انقلاب

خرید پستی مجموعه کامل کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت 

  مجموعه کامل کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت در 11فولدر و 1600 فایل mp3  به مدت 790 ساعت وو با حجم 11 گیگ (سه DVD) آماده ارسال برای علاقمندان آثار تاریخی است.