فهرست مطالب کتاب دو قرن سکوت

کتاب صوتی دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

علاقه مندی
ارسال به...
3 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...
کتاب صوتی دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

کتاب صوتی دو قرن سکوت سرگذشت و حوادت و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

دانلود کتاب صوتی دو قرن سکوت

فهرست مطالب کتاب صوتی دو قرن سکوت

فرمانروایان صحرا

 • روزهای آرام
 • صحرا نشینان
 • بنى لخم
 • هاماوران
 • پادشاه حمیر
 • رقابت های بازرگانی
 • اصحاب اخدود
 •  اصحاب فیل
 • ذی یزن
 • سیف ذی یزن
 • وهرز دیلمی
 • کشته شدن سیف ذی یزن
 • ایرانیان در یمن

طوفان وریگ

 • پیام محمد(ص)
 • آیین تازه
 • دستبرد تازیان
 • بسیج جنگ
 • در قادسیه
 • فرجام جنگ
 • بسوی مداین
 • فتح مداین
 •  جنگ جولاء
 • شوشتر و شوش
 •  در باب خیانت
 • آخرین نبرد
 • فتح نهاوند
فتح مدائن در کتاب دو قرن سکوت
فتح مدائن در کتاب صوتی دو قرن سکوت

آتش خاموش

 • آغاز یک فاجعه
 •  مقاومتهای محلی
 • قتل عمر
 • رفتار فاتحان
 • موالی و بنی امیه
 • برتری ایرانی ها
 • قیام مختار
 • حَجاج
 • عبدالرحمن
 • خروج زید بن علی
 • یحیى بن زید
 • سقوط اُمویها

زبان گمشده

 • نغمه های کهن
 • پیام تازه
 • زبان گمشده
 • کتاب سوزی
 • نقل دیوان
 •  آغاز سکوت
 • فریاد خاموشان
 • آهنگ پارسی
 • ترانه یی در بصره
 • سرود در بلخ
ابومسلم خراسانی در کتاب دو قرن سکوت
ابومسلم خراسانی در کتاب صوتی دو قرن سکوت

درفش سیاه

 • بامداد رستاخیز
 • آشفتگی اوضاع
 • ابومسلم
 • انحطاط عرب
 • سیاه جامگان
 •  واقعۀ زاب
 • به آفرید
 • نگرانی منصور
 • فرجام ابو سلم
 • انتقام ابومسلم
 • راوندیان
 • سنباد
 • استادسیس
به آفرید در کتاب دو قرن سکوت
آیین به آفرید در کتاب صوتی دو قرن سکوت

شورش در همه جا

 • در آنسوی جیحون
 • ما وراء النهر
 •  خاتون بخارا
 • قتیبة بن مسلم
 •  فتح سمرقند
 • اسحق ترک
 • پیغمبر نقابدار
مجموعه کتاب صوتی هزار و یک شب نوشته عبداللطیف طسوجی
خلفای بغداد در کتاب صوتی دو قرن سکوت

شهر هزار و یکشب

 • بنای بغداد
 • شهر هزار و یکشب
 • خلیفة بغداد
 •  دولت عباسیان
 • برمکیان
 • سقوط بر امکه
 •  بوزینة زبیده
 •  برامکه و علویان
 • على بن عیسى
 • حمزة بن آذرک
 •  در درگاه خلیفه
 • خاندان سهل
 •  همه جا شورش
 •  در بغداد
 • بازگشت به بغداد
بابک خرمدین سردار بزرگ ایرانی
افشین،بابک و مازیار در کتاب صوتی دو قرن سکوت

بانگ رستاخیز

 • رستاخیز ایران
 • خرم دینان
 • اختلاف روایات
 • بابک
 • روایات مجعول
 • افشین و مازیار
 • قیام بابک
 • ترکان بغداد
 • رقابت امراء
 • دربارۀ بابک وافشین
 • بوزنطیه یا بیزانس
 • تئو فوبوس
 •  جنگهای بابک
 • جنگ و خدعه
 •  گرفتاری بابک
 • فرجام بابک
این مطلب را هم ببینید
نقد رمان زوربای یونانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس
 • افشین
 •  اُشروسنه
 • در خدمت خلیفه
 • اوضاع خراسان
 • رقابت با طاهریان
 • بدگمانی خلیفه
 • مازیار
 • مازیار و طاهریان
 • بازی افشین
 •  خروج مازیار
 •  دویست و بیست و چهار
 • شکست
 • کشف توطئه
 •  دشمنان افشین
 •  احمد بن ابی دواد
 • در آذربایجان
 • سقوط افشین
 •  در جستجوی فرار
 • آغاز توطئه
 • محاکمة افشین
 •  افشین و مازیار
 • سرانجام افشین
مانی نقاش در کتاب صوتی دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب
مانی نقاش در کتاب صوتی دو قرن سکوت

جنگ عقاید

 • نبرد در روشنی
 • آیین زرتشت
 • فساد واختلاف
 • آیین مانی
 •  مزدک
 •  زندقه وتأویل احکام
 •  زروانیان
 • شک و حیرت
 • آیین عیسی
 •  آیین بودا
 • مشاجرات فلسفی
 • فلسفه ثنویت
 • زنادقه
 • عبدالله بن مقفع
 • بشار بن برد
 • انتشار زندقه
 • مأمون و مجالس مناظره
 • مناظرة ثنوی
 • گزارش گمان شکن
 • گجستک ابالیش
 •  شعوبیان

پایان یک شب

 • سالهای آخر
 • نفوذ ترکان
 • ستم کاری عمال
 • فساد حکومت
 •  وزراء
 • ثروت وزراء
 • خراج وجزیه
 • اهل ذمه
 • خراج ستانی
 • رسم الجاء
 • عیاران و راهزنان
 • مظالم
 •  فساد عرب
 • بعد از دویست سال

ضمائم

 • یادداشتها
 • منابع کتاب
 • فهرست عمومی

از متن کتاب صوتی دو قرن سکوت

پایان دو قرن سکوت

 هنوز، دویست سال تمام از سقوط حکومت ساسانی نگذشته بود که از حکومت عرب جز نامی نماند.

سیستان و خراسان و ماوراءالنهر که سالها دستخوش  بیداد تازیان بود درین زمان آماده استقلال میشد. امارت و حکومت که مدتها مخصوص عرب بود دیگر همه جا حتی در بغداد بیشتر در دست ایرانیان بود.

زبان ایرانی که پس از طوفان قادسیه دو قرن سکوت سنگین را تحمل کرده بود اکنون طلسم خموشی را می شکست و خود را در کام کسانی چون حنظله و بوحفص و محمدوصیف برای سرودن جاودانی ترین نغمه های ادبیات جهان آماده میکرد.

این مطلب را هم ببینید
ادبیات داستانی روسیه

در پایان دوره معتصم با آنکه بابک سردار آذربایجان بدار آویخته شده بود، با آنکه مازیار امیرزاده طبرستان بقتل آمده بود باز ققنوس ایران از زیر خاکسترها سر بر می آورد

دکتر عبدالحسین زرین کوب کتاب صوتی دو قرن سکوت
دکتر عبدالحسین زرین کوب کتاب صوتی دو قرن سکوت

در طی این دو قرن بر ایران چه گذشت؟

دور نمایی از تاریخ و حوادث این دو قرن را اکنون میتوان ترسیم کرد.

نخست طوفانی سهمگین و خروشان بر آمد که دولت ساسانی را زیر و زبر کرد. شهرها تسخیر شد و مالها بتاراج رفت.

چندی بعد حَجاج در عراق و قَتیبه در خراسان و دیگر عربان در جاهای دیگر، کشتارها و بیدادهای سخت براندند.

دیری بر نیامد که مغلوبان پیکار عظیمی با فاتحان آغاز نهادند. ابومسلم و مقنع در خراسان و جاویدان و بابک در آذربایجان و سپهبد خورشید و مازیار در طبرستان بکوشش برخاستند زیرا که برای رهایی از خواریها و کوچک شماری های عربان مردم ایران جز رستاخیز چاره یی نمی دیدند.

 در طی این رستاخیز پهلوان مغلوب قد برافراشت و پشت فاتح مغرور را بخاک رسانید.

 تفوق ایرانیان بر عربان آشکار گشت حکومت و سیادت عرب رفته رفته چون «رؤیای شب نیمه تابستان” دود و باد گردید.

خاندان های ایرانی دوباره امتیازات کهن را بصورتی دیگر بدست آوردند و یا لامحاله این قدرت و حشمت طاهریان و صفاریان را بدست افتاد و بدینگونه آنچه در آغاز یک طوفان برباد رفته بود در «پایان یک شب” که در وحشتِ دو قرن سکوت هول انگیز گذشت، دوباره تا حدی بسامان و قرار خویش باز آمد

3 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...