نقد کتاب چه فایده ای دارد؟

روزانه کتاب های متنوعی با موضوعات مختلف وارد بازار نشرمیشوند که برای تهیه و چاپ هر کدام از آنها جمع زیادی از فرهیختگان جامعه از نویسنده و مترجم گرفته تا ویراستار و ناشر و چاپخانه و کتابفروش و کتابدار تلاش کرده اند، اما مشکل اینجاست که کماکان سرانه مطالعه در کشور نسبت به سایر نقاط جهان کم است و این مطلب را هم فعالان بازار نشر میگویند و هم رسانه ها و عجیبتر اینکه عموم جامعه هم به این نکته اذعان دارد!

هر کسی از دیدگاه خود علت پائین بودن سرانه مطالعه را بیان میکند:

  •  عده ای میگویند کتاب نخواندن مردم دلیل اقتصادی دارد و گرفتاریهای زندگی مانع مطالعه است
  • عده ای هم میگویند که پیشرفت اینترنت و وجود شبکه های اجتماعی موجب کسادی بازار کتاب شده است 
  • اما هستند کسانی که میگویند کتاب خوب در بازار کم است و یا اگر هست نمی شناسیم 

تلاش ما در نقد کتاب برای این دسته اخیر است کسانی که شاید واقعا به مطالعه علاقمند باشند اما در شناخت و انتخاب کتاب های مناسب برای مطالعه مشکل دارند و به عبارتی نمی دانند کدام کتاب مناسب سلیقه و دیدگاه آنان است.

گروه فرهنگی سلام صدا تلاش میکند تا به کمک و مساعدت نخبگان جامعه و اهل کتاب ، با بررسی و نقد کتاب های موجود در بازار قدمی در راه افزایش سرانه مطالعه از طریق شناسایی و تحلیل محتوا و موضوعات کتاب ها بردارد.

نقد کتاب

زندگی و آثار نویسندگان ایرانی

زندگی و آثار نویسندگان ایرانی خارجی