ده رمان برتر جهان به انتخاب سامرست موام نویسنده و اندیشمند انگلیسی:

۱- جنگ و صلح از لئو تولستوی روس تبار (کتاب صوتی جنگ و صلح را اینجا دانلود کنید)

۲- باباگوریو از انوره دو بالزاک فرانسوی (کتاب صوتی باباگوریو را اینجا دانلود کنید)

۳- دیوید کاپرفیلد از چارلز دیکنز انگلیسی (کتاب صوتی دیوید کاپرفیلد را اینجا دانلود کنید)

۴- برادران کارامازوف از فئودور داستایوفسکی روس (کتاب صوتی برادران کارامازوف را اینجا دانلود کنید)

۵- مادام بواری از گوستاو فلوبر فرانسوی (کتاب صوتی مادام بواری را اینجا دانلود کنید)

6- سرخ و سیاه از ماری هانری بیل( استاندال) فرانسوی

۷- بلندی های بادگیر از امیلی برونته انگلیسی (کتاب صوتی بلندی های بادگیر را اینجا دانلود کنید)

۸- تام جونز از هنری فیلدینگ انگلیسی

۹- موبی دیک یا وال سفید از هرمان مولویل آمریکایی

۱۰- غرور و تعصب از جین آستین انگلیسی (کتاب صوتی غرور و تعصب را اینجا دانلود کنید)

کتاب صوتی ده رمان برتر جهان را در کتابخانه صوتی سلام صدا بشنوید.

 این مطلب را هم بخوانید: آشنایی با کتاب های مشهور جهان